Svenska Brukshundklubben blir ny stödfunktion för service- och signalhundar

Svenska Brukshundklubben har fått uppdrag från myndigheten för delaktighet (MFD) att bli stödfunktion för service- och signalhundar i Sverige från och med 1 januari 2016.

Stödfunktionen innebär att kvalitetssäkra verksamheten genom att certifiera instruktörer med jämn fördelning över landet, skapa regelverk för tester samt genomföra examinationer, lämplighetstester och årsprov.

– Vi uppskattar det förtroende vi fått och det är med en ödmjuk hand vi tar emot uppdraget menar Rolf Weiffert som är ordförande i Svenska Brukshundklubben. Våra intentioner är att bygga upp en organisation som ska gynna alla inblandande på bästa sätt, fortsätter han.

Svenska Brukshundklubben har tidigare erfarenhet att arbeta med uppdrag från myndigheter som Försvaret och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Med detta uppdrag kommer nya förutsättningar som vi ser på med tillförsikt.

– Detta uppdrag känns fantastiskt meningsfullt. Det handlar om att hunden gör verklig skillnad i människors liv, säger Anne-Marie Folkesson, tillförordnad generalsekreterare på Svenska Brukshundklubben.

De kommande två månaderna kommer Svenska Brukshundklubben att bygga upp verksamheten så att det finns en organisation klar att köra igång direkt efter årsskiftet.

– Vi har inlett samarbete med Svenska Kennelklubben (SKK) för att ta del av nuvarande organisation. Nästa steg blir att planera hur Brukshundklubben ska arbeta så att det gynnar både vår uppdragsgivare, instruktörer och brukare. Vi kommer i detta arbete att föra en dialog med de instruktörer, examinatorer och brukare som redan finns, fortsätter Anne-Marie.

De senaste åren har Svenska Kennelklubben ansvarat för uppdraget. Svenska Brukshundklubben ser Kennelklubben som en viktig och värdefull resurs och vi kommer att ta tillvara redan utvecklade arbetssätt, kontakter och erfarenheter.

För frågor och kontakt:

Anne-Marie Folkesson, tillförordnad generalsekreterare
08-505 875 04
anne-marie.folkesson[at]brukshundklubben.se