Antal hundar i gruppmomenten i lydnad

Svenska Brukshundklubben har tagit beslut runt antal deltagande ekipage i gruppmoment lydnadsprov klass 1-elit i nuvarande regler.

I nu gällande regler för samtliga gruppmoment i lydnadsklass 1-elit står att momenten bör utföras med minst tre hundar. UG lydnad har beslutat att gruppmomenten får utföras med endast en hund.

Läs hela beslutet och bakgrunden här. (PDF-dokument, 158 kB)