Bemanningsprocessen - för frivilliga till avtalspersonal

Publicerat i: Tjänstehund

Försvarsmakten har ställt samman en presentation med en processbeskrivning för hur det går till från att den frivillige rekryteras fram tills att befattningsutbildningen är klar och frivilligavtal skrivs mellan den frivillige och Försvarsmakten.

Vid rekrytering till patrullhundskurs gäller denna process, dock med undantag för punkten 4b som Försvarsmakten skjuter på tills vidare.

Läs hela presentationen om bemanningsprocessen här. (PowerPoint-dokument, 421 kB)