Lydnadsdiplom och championat

Nu finns det övergångsregler för hur man får diplom och championat i lydnad efter årsskiftet.

I och med att Lydnadsprov från och med 2017-01-01 byter namn till Lydnadstävling kommer även nuvarande diplom att byta namn, från Lydnadsprovsdiplom (LP) till Lydnadsdiplom (LD).

Det är inte möjligt att erhålla svenskt lydnadsdiplom på annat än resultat erhållna i Sverige. Detta kvarstår oförändrat även efter det att de nya reglerna för lydnadstävling har trätt ikraft från och med 2017-01-01.

Diplom

Diplom kan tilldelas registrerad hund samt hund som innehar tävlingslicens.

Lydnadsdiplom startklass, LD Startklass

Tre uppflyttningar i startklass på lydnadstävling.
Kan inte tilldelas hund som före 2017 erhållit beteckningen LP I.

Övergångsregel:

Hund som före 2017-01-01 erhållit ett eller två 1:a pris i klass I på lydnadsprov kan tillgodoräkna sig dessa för ett LD Startklass.

Lydnadsdiplom klass 1, LD 1

Tre 1:a pris i klass 1 på lydnadstävling.
Kan inte tilldelas hund som före 2017 erhållit beteckningen LP II.

Övergångsregel:

Hund som före 2017-01-01 erhållit ett eller två 1:a pris i klass II på lydnadsprov kan tillgodoräkna sig dessa för ett LD 1.

Lydnadsdiplom klass II, LD 2

Tre 1:a pris i klass 2 på lydnadstävling.
Kan inte tilldelas hund som före 2017 erhållit beteckningen LP III.

Övergångsregel:

Hund som före 2017-01-01 erhållit ett eller två 1:a pris i klass III på lydnadsprov kan tillgodoräkna sig dessa för ett LD 2.

Lydnadsdiplom klass III, LD 3

Tre 1:a pris i klass 3 på lydnadstävling.
Kan endast tilldelas hund som inte är berättigad att erhålla SE LCh.
Kan inte tilldelas hund som före 2017 erhållit beteckningen LP ELIT.

Övergångsregel:

Hund som före 2017-01-01 erhållit ett eller två 1:a pris i elitklass på lydnadsprov kan tillgodoräkna sig dessa för ett LD 3

Championat

Championat kan endast tilldelas registrerad hund.

Svenskt Lydnadschampionat, SE LCh

Tre 1:a pris i Klass 3 på lydnadstävling i Sverige.

Övergångsregler:

Hund som före 2017-0-01 erhållit ett eller två 1:a pris i elitklass på lydnadsprov i Sverige kan tillgodoräkna sig dessa för ett SE LCh.

För hund som före 2017-01-01 erhållit tre 1:a pris i elitklass på lydnadsprov i Sverige och som inte innehar intyg om godkänd testikelstatus, krävs ett 1:a pris i Klass 3 på lydnadstävling i Sverige efter 2016-12-31 för att erhålla SE LCh.