Svenska Brukshundklubben börjar certifiera assistanshundar för psykisk hälsa

Publicerat i: Organisation, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Svenska Brukshundklubben är glada över att kunna meddela att vi kommer från och med årsskiftet att certifiera assistanshundar för psykisk hälsa.

Efterfrågan på denna typ av hund är stor och effekterna av assistanshundar i detta avseende är påfallande.

– Vi har redan idag uppdrag att certifiera assistanshundar inom områdena diabetes, epilepsi och fysisk funktionsnedsättning från Myndigheten för delaktighet, varför denna utveckling känns naturlig och viktig säger Catrin Fernholm, generalsekreterare för Svenska Brukshundklubben.

Att hundar har en positiv effekt för människors välbefinnande är ingen nyhet. Idag arbetar hundar tillsammans med sin förare som bl.a. vård- och terapihundar på vårdboenden och sjukhem för att öka patienternas välbefinnande.

– Inom Svenska Brukshundklubben har vi följt denna utveckling med stort intresse. Tillsammans med studier och forskning på området som visar på hundens effekt på tillfrisknande, välmående och livsglädje samt egna erfarenheter med projektekipage har nu vi nu beslutat att från och med årsskiftet certifiera assistanshundar för psykisk hälsa, fortsätter Catrin.

Det finns redan idag organisationer som certifierar denna typ av hund och i många andra länder är denna hundtyp långt mer utbredd än vad den är i Sverige idag. Effekterna av assistanshunden för ökat välmående och förhöjd livskvalitet för personer med psykisk ohälsa har påvisats i många sammanhang. Detta vill Svenska Brukshundklubben ta vara på och utveckla.

Målgruppen för att kunna certifiera en assistanshund för psykisk hälsa hos Svenska Brukshundklubben är personer med stadigvarande/långvarig, dokumenterad, psykisk ohälsa såsom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), klinisk depression, ångest och fobi.

Svenska Brukshundklubben kommer att arbeta på flera fronter i detta arbete. Förutom det viktiga arbetet med kvalitetssäkring av ekipaget genom bl.a. lämplighetstester och examinationer kommer vi också att arbeta med löpande kontakt med föreningar med inriktning på t.ex. NPF. Vi kommer också att ta fram fortbildning för de instruktörer som kommer att arbeta med dessa ekipage.

Svenska Brukshundklubben är glada över att på detta sätt kunna hjälpa fler människor till ökat välmående och delaktighet.

För kontakt och frågor:

Therese Palm
Projektledare Assistanshund
Svenska Brukshundklubben

08-505 875 85
therese.palm@brukshundklubben.se