Ny utbildning för tävlingssekreterare

Publicerat i: Prov & tävling

Nu är arbetet med den nya digitala utbildningen för tävlingssekreterare i bruks, lydnad, rallylydnad och mondioring klart.

Den nya utbildningen kommer att genomföras digitalt via SBK utbildning. Tanken är att underlätta för klubbar så att de enklare kan få fler medlemmar att utbilda sig. Utbildningen kommer kunna arrangeras från och med 15 maj 2019. Innan dess arrangeras de gamla utbildningarna och från och med den 15 maj arrangeras endast den nya utbildningen (men självklart får gamla utbildningar som är igång köras klart).

Om utbildningen

Utbildningen kommer att bestå av fem olika delar.

Del 1 och 2 är gemensamma för alla blivande tävlingssekreterare och handlar om brukshundklubbens organisation, våra policys och de allmänna reglerna för prov och tävling. Båda dessa delar kommer att genomföras helt digitalt i SBK Utbildning.

Del 3 innehåller den grenspecifika delen och här väljer den blivande tävlingssekreteraren inom vilken/vilka grenar man vill bli auktoriserad. Här får man kunskap om regelverket och anvisningarna för den aktuella grenen, hur man räknar samman resultat från domarprotokoll och upprättar resultatlistor samt hur man genomför alla delar för en officiell tävling via SBK Tävling och SBK Prov. Lärande och kunskapskontroll kommer att genomföras digitalt förutom i bruks och när det gäller SBK Tävling och SBK Prov. Eftersom vi inväntar en ny leverantör av SBK Tävling kan vi inte bygga den digitala utbildningen på dessa bitar än och de kommer istället att genomföras som praktiska träffar med kursledaren.

Del 4 i utbildningen är praktiktjänstgöringen där man får praktisk kunskap om hur man genomför en tävling i aktuell gren. Den sker på tävling under överinseende av en auktoriserad tävlingssekreterare. Praktiktjänstgöringen kan genomföras parallellt med övriga delar i utbildningen men ska vara genomförd och godkänd innan auktorisation kan ske.

Del 5 är en utbildningskontroll som består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Det teoretiska provet genomförs via SBK Utbildning medan det praktiska provet, som består av att räkna resultat, genomförs på gemensam plats eller klubb.

Att arrangera utbildning

Om man är intresserad av att starta en utbildning läser man kursplanen här.

Det är SBK distriktet som anmäler när en ny utbildning ska starta.

Avgifter för SBK Utbildning

En avgift kommer att tas ut för SBK Utbildning enligt nedan. Dessa avgifter är det som förbundet kommer att fakturera arrangören av utbildningen. Arrangören har rätt att ta ut en högre avgift från deltagarna för att täcka sina kostnader.

  • Person som vill gå hela utbildningen från start till färdig tävlingssekreterare i en gren: 400 kronor/person.
  • Auktoriserad tävlingssekreterare som vill utöka sin auktorisation med ytterligare gren/grenar: 200 kr/gren/person.
  • Auktoriserad tävlingssekreterare som vill göra om del 1 och 2 (organisationskunskap och allmän tävlingskunskap): 100 kr/person.

För tävlingssekreterare

Alla som är auktoriserade tävlingssekreterare i bruks eller rallylydnad innan 2019-05-15 blir automatiskt auktoriserade tävlingssekreterare i lydnad oavsett om man tjänstgjort på lydnadstävling eller inte. Från och med 2019-05-15 gäller dock de vanliga auktorisationsbestämmelserna även för dessa tävlingssekreterare när det gäller hur ofta man ska tjänstgöra på en lydnadstävling för att bibehålla sin auktorisation.

Tävlingssekreterare i bruks eller rallylydnad som auktoriseras från och med 2019-05-15 blir enbart tävlingssekreterare i den gren man gått utbildning för.

: Bruks Examinatorn utformar provet som omfattar 15 frågor, huvudsakligen hämtade ur frågepaketet. Provets slutbetyg ska vara "Godkänd" eller "Ej godkänd". För godkännande krävs minst 70% av den maximala poängsumman. Det teoretiska provet kan genomföras på en eller flera platser där distriktet ordnat med provvakter. Inget hinder finns för att genomföra det teoretiska provet samma dag som det praktiska provet men med tid emellan för examinatorn att rätta provet.