Räddningshundsverksamhet hösten 2020

Nu när sommaren är slut har räddningshundverksamheten kommit igång igen, efter den långa paus som Covid-19 har orsakat. Det är flera aktiviteter och prov inplanerade under hösten.

Under uppehållet har kursdeltagarna kunnat träna enskilt eller i små grupper utan instruktör på plats. Nu har vi kunnat återgå till våra normala rutiner, dock gäller fortfarande vissa restriktioner, som finns på SBK:s hemsida. Sammanlagt är det 10 kurser på gång på olika platser i landet. Under hösten är flera prov på olika nivåer inplanerade. Är du intresserad av räddning är du välkommen att delta som funktionär på vissa av aktiviteterna.

LT (lämplighetstest) och DP1 (delprov 1) planeras och genomförs av respektive kursansvarig instruktör. DP2 (delprov 2) och Certprov arrangeras centralt och följer nedanstående plan. Provplatsen för dessa prov är Skövde.

Delprov 2

8 augusti genomfördes DP2 för 6 ekipage
29 augusti
3 oktober
4 oktober

Dessa fyra DP2 är första försöket för samtliga kursare. Därefter kommer omprov att planeras in under resten av oktober med hänsyn taget till hur många som ska göra omprov.

Certprov

19 september - Småland och Skaraborg 6 deltagare
31 oktober
1 november
14 november
15 november

Omprov planeras in därefter.

Nationellt Räddningshund Test

NRT är som en funktionskontroll som genomförs av alla färdiga ekipage. Efter godkänt resultat står man med på larmlistan och kan bli utkallad av räddningstjänsten.

Datum för NRT är:
26-27 september i Skövde
10-11 oktober i Revinge
24-25 oktober i Skövde (avslutning på RHFU)

RHFU är den förarutbildning som alla certade ekipage ska genomföra. Datum för RHFU är 17-25 oktober och genomförs i Skövde för 12 hundförare med NRT som avslutning.

Katastrofutbildning

Planerat datum för katastrofutbildningen är den 7-8 november. Det är en övning där färdiga förare tränas att agera i grupp vid olika oväntade scenarier, katastrofer eller olyckor. Här vill vi gärna ha hjälp av personer som kan agera skadade. Den genomförs också i Skövde.

Provledare

Verksamheten har stort behov av att utöka antalet provledare (i dagsläget finns endast ett fåtal). Som provledare lägger du upp provområdet och de moment som ingår. Är du intresserad av att utbilda dig till provledare?
Hör av dig till Gullvi Gullander, gullvi.gullander[a]gmail.com, för mer information.

Funktionär/figurant på NRT

Det behövs funktionärer/figuranter till kommande NRT i år och framför allt under 2021. Att delta som funktionär är ett utmärkt tillfälle att få inblick i vad vi gör inom räddningshundverksamheten och se vilka krav det ställs på hund och förare.

Anmäl intresse till Thomas Ericson, ericson[a]vmomail.se, så får du veta mer.

/Räddningshundgruppen
Mona

www.krisinformation.se