Reviderade policyer

Publicerat i: Organisation

Förbundsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 29 augusti 2020 fastställt revidering av några policyer som börjar gälla den 1 oktober.

De reviderade policyerna är:

  • Policy för medlemskultur i Brukshundklubben
  • Policy gällande kränkande särbehandling och trakasserier
  • Policy gällande alkohol och droger

Läs de reviderade policyerna och andra styrdokument som gäller alla våra medlemmar här.