Generell dispens avseende MH för tjänstehundar

SKK:s prov- och tävlingskommitté har beslutat att ge SBK en generell dispens under 2021 avseende MH för patrullhundar och räddningar.

Dispens för räddningshundar

SKK:s prov- och tävlingskommitté har beslutat att ge SBK en generell dispens under 2021 att få genomföra certifikatprov räddningshund utan att ha genomgått MH inför provtillfället. (Dispensen avser inte sjöräddningshundar.)

Dispensen gäller för att få genomföra certifikatprovet utan att ha genomgått MH innan provtillfället. För att få meriten registrerad krävs att MH genomförs i efterhand.

Dispens för patrullhundar

Dessutom har den sedan tidigare beviljade dispensen avseende patrullhundar förlängts och gäller även den för 2021:

Slutprov patrullhund Krav på MH, paragraf 1 samt 12. Dispensen gäller för att få genomföra slutprovet utan att ha genomgått MH innan provtillfället. För att få meriten registrerad krävs att MH genomförs i efterhand.

Klicka här för att läsa beslutet från SKK. (PDF-dokument, 778 kB)