Valberedningen vill ha input

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Ta tillfället i akt och gör er förenings röst hörd! Svenska Brukshundklubben centrala valberedning önskar förslag från organisationen och har skickat ut ett antal frågor som de önskar besvarade.

Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning har skickat ut ett brev till samtliga rasklubbar, lokalområden, distrikt och lokalklubbar inför kongressen 2021.

I brevet, som skickades till respektive organisations officiella e-postadress i Medlem Online, informerar valberedningen om:

  • valberedningens upplägg inför kongressen 2021
  • förbundsstyrelsens sammansättning/ledamöters mandattider
  • viktiga datum samt
  • ett antal frågor som man önskar att organisationens olika delar besvarar.

Vänligen se till att rätt personer får det utskickade brevet. Ta tillfället i akt och gör er förenings röst hörd!

Viktiga datum

29 november ska lokalklubbar/lokalområden till respektive distrikt/rasklubb inkomma med sina förslag på personer att ingå i förbundsstyrelsen och sina svar på de frågor som valberedningen sänt ut till organisationen.

Distrikt och rasklubbar sammanställer inkomna förslag och svar på valberedningens frågor, och beslutar därefter om det förslag och de svar man önskar sända till valberedningen. Dessa ska vara valberedningen tillhanda senast den 12 december.

I högerkolumnen hittas länkar till valberedningen, valberedningens informationssida samt förbundsstyrelsen.