Information om arrangemang av svenska mästerskap 2021

Frågorna har varit många kring möjligheterna att arrangera svenska mästerskap 2021. Utifrån rapportering från möten med årets arrangörer och en genomgång av den fortsatt höga spridningen av covid-19, befintliga restriktioner, rekommendationer och allmänna råd, finns inte tillräckliga möjligheter att genomföra alla mästerskap under 2021.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) beslutade 7 maj att ge utskottet för prov och tävling i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra mästerskap med kort varsel.

Förutsättningarna inom de olika grenarna varierar stort såväl utifrån antalet deltagare och funktionärer som inhemsk tillgång på funktionärer, samt möjligheter till förberedande kvaltävlingar.

Inställda SM

FS beslutade den 18 maj att inte genomföra följande svenska mästerskap 2021:

SM i lydnad och rallylydnad, baserat på att dessa arrangemang har ett stort antal deltagare på dessa arrangemang.

SM i mondioring ställs in baserat på bristen på inhemska funktionärer.

SM som är möjliga att genomföra

FS beslutade vidare att SM i bruksgrenarna kan genomföras eftersom grenarna kan delas upp per gren så att antalet deltagare blir färre.

SM i IGP genomförs i juli under den helg där kvaltävlingen för SM och VM var inplanerad.

Besluten som FS tagit grundar sig på att restriktionerna från Folkhälsomyndigheten, regeringen och Svenska Kennelklubben har ändrats. I det fall smittläget åter försämras så kan det resultera i att arrangemangen ändå ställs in med kort varsel