”FAQ” samt generell dispens för digitala möten 2022

Planeringen inför 2022 års möten är i full gång i Svenska Brukshundklubbens föreningar. Nu finns en ny generell dispens som möjliggör digitala möten under 2022.

I Svenska Brukshundklubbens "FAQ (frågor och svar) inför möten 2022" samlas och uppdateras kontinuerligt information till stöd och hjälp för våra föreningars planering samt genomförande av års- och fullmäktigemöten 2022.

Sköts mötet upp under 2021?

I FAQ:n nedan finns bl.a. info om hur det ska gå till om mötet 2021 sköts upp, vad som gäller för styrelsens mandattider samt annat viktigt att tänka på inför årets möten.

Generell dispens för digitala möten 2022

Svenska Kennelklubbens föreningskommittés verkställande utskott har den 10 november fattat beslut om en generell dispens som öppnar upp för digitala möten 2022.

Beslutet lyder:

"FK/VU beslutar att det under 2022 ska vara möjligt för SKKs medlemsorganisationer att genomföra års- och fullmäktigemöten digitalt. Följande dispenser och krav gäller för dessa möten:

  • Det är tillåtet att kräva att medlemmar i förväg anmäler sitt deltagande vid årsmötet. Beslutet gäller endast digitala årsmöten under 2022 och föranmälan får som tidigast stänga sju dagar före mötet. Hänvisning till kravet på föranmälan ska finnas med i kallelsen.
  • Protokollet ska innehålla redogörelse för den metod som använts för närvaro- och medlemskapskontroll samt upprättande av röstlängd.
  • Protokollet ska innehålla redogörelse för metod vid slutna voteringar med bibehållen valhemlighet, om sådan votering genomförts vid mötet.
  • För Svenska Brukshundklubben omfattas även de medlemsmöten, som stadgarna kräver i beslutet.

Som stöd till de klubbar som arrangerar digitala möten finns det en lathund för digitalt årsmöte via videokonferens.

OBS! Notera dock att de tider som gäller för år 2022 års- och fullmäktigemöten är de som framgår av klubbens egna stadgar!"

FAQ - Frågor och svar

Mer information och Brukshundklubbens FAQ inför möten 2022 finns här.