Valberedningen har lämnat sitt preliminära förslag

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Den centrala valberedningen har, i enlighet med Svenska Brukshundklubbens grundstadgar, lämnat sitt preliminära förslag inför organisationskonferensen samt kongressen 2022.

Valordning i grundstadgarnas § 10

Senast den 1 januari ska valberedningen enligt Svenska Brukshundklubbens grundstadgar och valordningen i grundstadgarnas § 10 presentera ett preliminärt förslag på personer att väljas till förbundsstyrelsen vid kongressen i maj.

Distrikt och rasklubbar har möjlighet att nominera ytterligare personer

Distrikt och rasklubbar kan senast den 20 januari 2022, efter styrelsebeslut, enligt valordningen nominera ytterligare personer. Detta görs i enlighet med grundstadgarna och ska innehålla komplett information i det nomineringsformulär som skickas ut till distrikt och rasklubbars officiella e-postadresser (hämtade ur Medlem online).

Fortsatt hantering inför valberedningens slutliga förslag

Ev. ytterligare nomineringar ska finnas tillgängliga inför organisationskonferensen där dialog och diskussion förs mellan organisation och valberedning. Efter konferensen har valberedningen att färdigställa sitt slutliga förslag till kongressen och därefter är nomineringen avslutad. Valberedningens slutliga förslag ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Valberedningen informerar

Valberedningen har en egen informationssida här på hemsidan på vilken valberedningen informerar om sig och sitt arbetssätt.

Valberedningens preliminära förslag

Förslaget presenteras nu på förbundets hemsida. Längre fram kommer även det slutgiltiga förslaget på förbundsstyrelse från valberedningen samt övriga kongresshandlingar att presenteras på hemsidan. Valberedningens preliminära förslag presenteras här.