Resor & utlägg

Bestämmelser och kontaktuppgifter för funktionärer om resor och utlägg vid centrala arrangemang inom Svenska Brukshundklubben.

Gäller centrala arrangemang

Resebestämmelserna gäller för centrala arrangemang såsom konferenser, kurser, organisationskonferens och kongress. (Bestämmelserna gäller inte förbundsstyrelsen eller dess utskott.)

Resepolicy

Billigaste ressätt

Resor som bekostas av Svenska Brukshundklubbens ska göras på, för förbundet, billigast möjliga sätt. Självklart ska individens behov uppfyllas så långt det är möjligt.

Resor ska göras med allmänna kommunikationsmedel, vilket menas tåg 2:a klass eller buss. Flyg tillåts för Gotlandsdistriktet samt resor överstigande 70 mil enkel resa.

Undantag

Flygresa eller resa med egen bil godkänns i de fall detta är det billigaste transportmedlet.

Till och från flygplats eller station

Transport till och från flygplats eller tågstation ska ske med buss eller andra allmänna kommunikationsmedel. Taxiresor får endast ske i undantagsfall och ska vara godkända i förväg av ansvarig handläggare på förbundskansliet.

Boka resa

Biljetter och biljettrekvisition vid centrala arrangemang bokar du själv genom vår resebyrå. Uppgifter om resebyrån och beställningskoder för det aktuella centrala arrangemanget får du från din handläggare på förbundskansliet.

Resersättning

Resa som du bokat på annat sätt redovisar du till förbundkansliet på Svenska Brukshundklubbens blankett för reseräkning eller utbetalningsunderlag (tjänstehund). Kvitto på utlägget bifogar du tillsammans med blanketten.

Reskostnader ersätts med

  • faktiska kostnader för färd med allmänna kommunikationsmedel
  • enligt statliga normer för bilersättning (skattefri) för närvarande 18:50 kr per mil
  • faktiska merkostnader mot kvitto, till exempel parkering

För utbetalning krävs

  • att förbundskansliet får din reseräkning eller ditt utbetalningsunderlag (tjänstehund) senast 10 dagar efter din resa eller arrangemang
  • att beloppet överstiger 50 kr
  • uppgifter om ditt bankkonto