Föreningscoach

Svenska Brukshundklubben har ett tjuogotal föreningscoacher till stöd för våra föreningar och medlemmar. Tjänster som kan beställas är bla. kurser i föreningskunskap.

Dessa kan bl.a hålla utbildning i föreningskunskap och styrelsearbete för förtroendevalda och funktionärer i Svenska Brukshundklubbens föreningar som är anpassad till vår verksamhet, stadgar mm.

Föreningscoacherna kan även medverka i föreningsutveckling, svara på föreningssupport, vara mötesordförande, utbilda om styrelsearbete inom Svenska Brukshundklubben samt delta vid konflikthantering om det är nödvändigt. Föreningscoacherna är en rikstäckande resurs och stödet kan vara både av praktisk och teoretisk art i form av föreläsningar, konsultation, verksamhetsbesök, workshops m m.

Inledningsvis kostnadsfritt

I samband med implementeringen av föreningscoacherna kommer deras tjänster i ett första skede vara kostnadsfria.

Föreningar eller medlemmar som är intresserade av utbildning eller annan tjänst för styrelse och/eller funktionärer kan beställa denna genom att fylla i formulär för beställning av tjänst hos Brukshundklubbens föreningscoacher. Beställning hanteras av utskottet för organisation.

Brukshundklubbens föreningscoacher

Föreningscoach E-post Telefon Bostadsort
LET Andersson E-post 0705-631285 Ystad
Rolf-Göran Asplund E-post 0706-809698  Hörnefors
Pär Bjellå E-post 070-5700338 
Karlskoga
Björn Bjuggren E-post 070-5352560 Umeå
Bengt Blomqvist E-post 0732-745220 Nygård
Anders Dahlstedt E-post 0706-751566 Ellös
Kerstin Davis E-post 070-2159104 Umeå
Birgitta Forsberg E-post 070-3723734 Östersund
Maria J Johansson E-post 070-6045135 
Boden
Jan Klerung E-post 070-5530626 Kristinehamn
Christer Lundberg E-post 0702-206085
0500-452102 
Stenstorp
Lars Magnuson E-post 070-5246171 Saltsjö-Boo
Klas Nordblom E-post 0709-394465 Karlstad
Lise-Lott Pettersson E-post 0739-587439 Härnösand
Kirsten Silow Örnberg E-post 070-8962424 Vellinge
Ulla Wallh E-post 0702-296523 Alingsås
Kirsten Wretstrand E-post 0768-890566 Kivik
Anders Östling E-post 0702-467547 Smedjebacken

Vad är en föreningscoach?

En föreningscoach har kunskap inom:

  • Föreningskunskap
  • Organisationskunskap
  • Målstyrning
  • Konflikthantering
  • Styrdokument
  • Etik och policys
  • Kommunikation
  • Värdegrund

En föreningscoach kan användas på många sätt, de kan användas som bollplank, rådgivare och svara på frågor inom de olika kunskapsområdena. De kan anlitas som utbildare eller delta vid olika typer av föreningsutveckling, till exempel vid värdegrundsarbete. De kan också delta vid konflikthantering.