4 Resurser för genomförande

Här nedanför hittar du en lista med förslag på lösningar för att engagera fler ideella krafter. Dessa har just nu lite olika status - en del är bara idéer, medans vissa redan har genomförts på klubbar ute i landet!

Desamma gäller de dokumenterade lösningarna vi har nedan (tillexempel mallar och marknadsföring). Vissa är just nu bara korta beskrivningar men vartefter vi, i samarbetet med er utvecklingsklubbar, utvecklar och skapar tillsammans så kommer fler att utvecklas till färdiga lösningar!

Har ni redan nu en färdig dokumenterad lösning på er klubb? Eller har ni testat någon utav lösningarna här nedan? Kontakta oss gärna för att berätta vad ni har gjort på klubben så lägger vi upp lösningen med ert klubbnamn här!

Brukshundklubbarnas lösningar

4.1 Engagera fler instruktörer

Instruktörerna är otroligt viktiga för vår verksamhet. En bra relation uppstår ofta när instruktören kan hjälp till och föreslå nya aktiviteter och kurser. Eftersom det råder brist på aktiva instruktörer, så det är viktigt att både ras- och lokalklubbar bidrar till att engagera fler instruktörer och funktionärer.

4.2 Enkla incitament

Ibland räcker det med mindre incitament för att fler ska delta i att jobba för klubben. Till exempel rabatter på kurser, specialträningar eller reseersättningar. En del klubbar använder "samla-poäng" system. Man visar med små medel att deras insatser betyder mycket.

4.3 Kortare insatser i projektform

Dela upp ansvar och uppgifter i mindre delar och/eller projekt. Gör uppdragen enkla och tydliga. Då kan fler arbeta med projekt som intresserar dem. Med detta synsätt, kan ett gäng utöver styrelsen bidra – 'den andra cirkeln'. Tänk att vi alltid måste fokusera på att fylla på med nya, då vi har hög omsättning på funktionärer.

4.4 Skriv enkla manualer

För att fler enkelt ska kunna vara med och arrangera aktiviteter på klubben, gäller det att göra det så enkelt det går. Ett bra sätt har det visat sig, är att göra manualer och checklistor för hur man planerar och genomför en viss aktivitet.

Många fler än man kan tro kan och vill delta, bara det är enkelt och de vågar. Sätt manualerna i system – spar dem och se över dem snabbt nästa gång ni ska göra samma sak.

 4.5 Utbilda era medlemmar

Fånga engagerade medlemmar från era öppna träningar och kurser. Låt dem vara med och hjälpa till på tävlingar för att i framtiden kanske vilja utbilda sig själva till tävlingssekreterare eller domare. Se även till att personligen tillfråga medlemmar som är lämpliga att utbilda sig till instruktörer. Om det inte finns någon utbildning i närheten just för tillfället, läs utbildningsplanen för utbildningen och arrangera den på er klubb! Bjud in grannklubbar till utbildningen i mån av plats.

 4.6 Locka medlemmar till årsmöten

Ett bra sätt för medlemmar att bli mer aktiva och känna sig delaktiga i klubben är att komma på medlemsmöten och årsmöten. Men i många fall måste man locka dem till mötena på något vis. Kanske kan man ha en gratis föreläsning i samband med mötet? Eller utdelning av goodie-bags som man fått från en sponsor?

Oavsett hur ni lockar medlemmarna till möten, kom alltid ihåg att välkomna och ta hand om de som kommer. Tillfråga dem gärna personligen om de kan tänka sig att vara med och lära sig klubbarbetet i olika projekt eller sektorer.

4.7 Utveckla klubben

Att ha tydliga mål och att involvera alla är viktiga delar i utvecklingsarbete. Det är något som Norrköpings Brukshundklubb verkligen har satsat på. Och resultatet är många fler medlemmar och fler kurser på klubben!

Klubben har gjort en genomgripande förändring av ledarskap och kultur genom att målstyra sin verksamhet, följa upp arbetet och förbättra såväl marknadsföring som olika processer i föreningen.

Läs mer om Norrköpings arbete här.

Här hittar du exempel på material man använt sig av. (PDF-dokument, 211 kB)
Diagram över Norrköpings medlemsutveckling. (PDF-dokument, 3,7 MB)

4.8 Samarbeta med Hundungdom

Ett samarbete med den lokala hundungdomsklubben är något som båda vinner på! Brukshundklubben kanske kan ordna prova-på-dagar i sök eller kurser i spår för ungdomarna? Sen kanske ungdomarna vill hjälpa till som funktionärer vid bruksprov för att lära sig ännu mer? Erbjud de äldre ungdomarna att börja engagara sig i brukshundklubben, t ex som instruktörer eller hjälpinstruktörer, så blir steget inte så stort att gå över till SBK när man blir 26.

Snart kommer ännu mer förslag!

Här kommer vi snart att fylla på med fler förslag som kommit fram under runtresan.