Viktiga datum inför årsmöte/fullmäktige

Inför årsmöten/fullmäktigen är det många viktiga datum och detaljer att komma ihåg för lokalklubbar, rasklubbar och distrikt inom Svenska Brukshundklubben. Normalstadgarna ger många svar.

FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2022

Inför 2022 återgår mycket till det normala för års-, fullmäktige och medlemsmöten då Svenska Kennelklubben tar bort generella dispenser, regler och riktlinjer som under pandemin har varit gällande tillsammans med Brukshundklubbens stadgar.

Svenska Brukshundklubben har sammanställt en FAQ med frågor och svar inför möten 2022. Du läser FAQ för möten 2022 här.

---------------------------------------------------------

Inför års- och fullmäktigemöten

Det är stadgarna som styr när och hur kallelser till årsmöten/fullmäktigen ska gå ut till våra medlemmar liksom inom vilken tidsram års- och fullmäktigemöten ska hållas.

Är din styrelse osäker på hur ni ska kalla till års- eller styrelsemötet? Det räcker inte att endast lägga ut information på hemsidan och i klubbstugan! Vi har sammanställt vanliga frågor inför års- och fullmäktigemötet här. Där finns också förslag på mallar för mötesprotokoll, omedelbar justering av årsmötesbeslut mm.

För lokalklubb

Period för årsmöte Utfärdad kallelse senast Handlingar tillgängliga senast
10 - 28 februari 1 januari 7 dagar före mötet

För distrikt

Period för årsmöte Utfärdad kallelse senast Handlingar tillgängliga senast
1 - 31 mars 1 januari 31 januari

För rasklubb

Period för årsmöte Utfärdad kallelse senast Handlingar tillgängliga senast
Rasklubb 1 nivå 1 - 31 mars 1 januari 14 dagar före mötet
Lokalområde 10 - 28 februari 1 januari 7 dagar före mötet
Rasklubb 2 nivåer 1 - 31  mars 1 januari 31 januari
Region 10 - 28 februari 1 januari 7 dagar före mötet
Lokalområde 10 - 28 februari 1 januari 7 dagar före mötet