Varför Brukshundklubben

Inom Svenska Brukshundklubben finns 300 lokala klubbar, 18 distrikt och lika många rasklubbar. Förbund, distrikt, rasklubbar och klubbar utgör viktiga delar i en helhet.

Storheten i Svenska Brukshundklubben är organisationens styrka. Inget annat land har en liknande organisation vilket gör oss världsunika. Inom Brukshundklubben finns tio tusentals ideella funktionärer, tävlande och hundägare som besitter en hundkunskap som är världsledande.

Vilken roll spelar då de olika delarna i Brukshundklubbens organisation och hur bidrar de till en helhet?

Klubben/föreningen

Som brukshundklubb/lokalområde eller distrikt/rasklubb är man en viktig kugge i det hjul som driver Svenska Brukshundklubben. Det är här medlemmarna och verksamheten finns och det är i föreningen som medlemmarna känner sin tillhörighet och gemenskap.

Bra bemötande och hundhållning är viktiga delar för att hundägare ska känna sig välkomna och stanna kvar. Genom hög kompetens bland våra funktionärer kan vi bibehålla hög kvalité på verksamheterna och skapa attraktiva aktiviteter.

Som förening bär man ansvar för att uppfylla Brukshundklubbens uppdrag och följa de rutiner och regler som vi gemensamt satt upp.

Distrikten

Via distrikten får brukshundklubbar stöd och hjälp i regionala frågor samt en hel del funktionärsutbildning.

Distrikten ger lokalklubbarna möjlighet att föra fram sin demokratiska röst både till distriktens fullmäktigemöten och kongressen (Svenska Brukshundklubbens årsmöte och högst beslutande organ).

Distrikten bidrar också till en möjlighet för klubbar att nätverka med varandra och dra lärdom av varandras erfarenheter och kunskaper.

Rasklubbarna

Rasklubbarna är rikstäckande och representerar sina medlemmars demokratiska röst på kongressen. I några av de större rasklubbarna finns det lokalområden i olika delar av landet.

Brukshundklubben är specialklubb för ett tjugotal hundraser dit Svenska Kennelklubben delegerat avelsansvaret. Brukshundklubben har samordningsansvaret för gemensamma uppgifter inom aveln för dessa raser, men det är rasklubbarna som ansvarar för avelsarbetet med respektive ras.

Hos rasklubbarna kan man få stöd och råd t.ex. som uppfödare eller valpköpare. Många av rasklubbarna arrangerar också egna utställningar, prov och tävlingar.

Förbundet

Från förbundet får man stöd och service i form av digitala verktyg såsom SBK Tävling, Medlem online (medlemsregistret), SBK Utbildning, digitalt medlemsformulär - allt för att underlätta administrationen för föreningarna inom organisationen.

Förbundet hjälper också till med utbildningar, kursplaner, avelsfrågor, tävlingsregler och tolkningar samt en hel del medlemsvård såsom supportfrågor, medlemsaviseringar osv.

Dessutom jobbar förbundet med centrala partnerskap med företag för att kunna erbjuda medlemmarna förmåner som skapar mervärde för medlemskapet. Brukshunden ska också nämnas i detta sammanhang som är en mycket uppskattad tidning, som alla medlemmar får och som ingår i medlemsavgiften.

För att bidra till att Brukshundklubben behåller sin trovärdiga status som Sveriges främsta utbildnings- och tävlingsorganisation jobbar förbundet mycket i nätverk med andra aktörer både i Sverige och utomlands. Genom representation och utbildning bidrar förbundet till att sprida hundkunskap till andra och själva influeras. Här spelar våra landslag en viktig roll som representanter för vårt land och vår organisation.

Förbundet jobbar också mycket för att synliggöra klubbar och verksamhet på större hundevent såsom Stockholms hundmässa, MyDOG och Djurens helg på Solvalla. Genom att synas skapar vi också ett berättigande och sammanhang där vi når hundägare och potentiella medlemmar.

Mer info

www.brukshundklubben.se/funktionar finns det mycket information till funktionärer och förtroendevalda för att stötta dessa i sin utövning.

Föreningscoacher finns till föreningars och medlemmars förfogande för att hålla utbildning i styrelsearbete, föreningskunskap eller på annat sätt vara behjälpliga. Information om föreningscoacherna finns på www.brukshundklubben.se/foreningscoach.