Eget organisationsnummer

Alla föreningar inom Svenska Brukshundklubben är egna juridiska personer och ska ha ett eget organisationsnummer.

Behov av eget organisaionsnummer

Varje förening måste ha ett organisationsnummer (orgnr) eftersom alla föreningar inom Svenska Brukshundklubben är egna juridiska personer.

Ett eget organisationsnummer är ett krav när föreningen upprättar avtal med leverantörer. Till exempel vid tecknande av telefonabonnemang, bankkonto med mera.

Obs! Brukshundklubbens centrala organisationsnummer får inte användas av andra föreningar.

Ansök hos Skatteverket

Brukshundklubben rekommenderar att ny förening inom organisationen ansöker om eget organisationsnummer från Skatteverket. Det kostar inget. Blankett finns på www.skatteverket.se.

Till ansökan behövs

  • uppgifter om bland annat behörig firmatecknare
  • vidimerade kopior av stadgarna
  • protokollskopia från det första föreningsmötet där bland annat styrelsens sammansättning ska framgå
  • utdrag ur senaste årsmötesprotokollet om ny styrelse har valts.