Eget orgnr

Alla klubbar och distrikt inom Svenska Brukshundklubben är egna juridiska personer och ska ha ett eget organisationsnummer

Behov av eget orgnr

Varje klubb bör ha ett organisationsnummer eftersom alla klubbar och distrikt inom Svenska Brukshundklubben är egna juridiska personer.

Ett eget organisationsnummer är ett krav när klubben eller distriktet upprättar avtal med leverantörer. Till exempel vid tecknande av telefonabonnemang, bankkonto med mera.

Obs! Brukshundklubbens centrala organisationsnummer får inte användas av klubbar eller distrikt.

Ansök hos Skatteverket

Brukshundklubben rekommenderar att ny klubb inom organisationen ansöker om eget organisationsnummer från Skatteverket. Det kostar inget. Blankett finns på www.skatteverket.se.

Till ansökan behövs

  • uppgifter om bland annat behörig firmatecknare
  • vidimerade kopior av stadgan
  • protokollskopia från det första föreningsmötet där bland annat styrelsens sammansättning ska framgå
  • utdrag ur senaste årsmötesprotokollet om ny styrelse har valts