Medlemsansvarig

Som medlemsansvarig i förening inom Svenska Brukshundklubben ansvarar du för era och medlemmarnas uppgifter i medlemsregistret Medlem online.

Du som medlemsansvarig

Du som är medlemsansvarig i föreningen sköter registrering av medlemmar, funktionärer och annat i medlemssystemet Medlem online. Även andra förtroendevalda kan ha behörighet till Medlem online.

Ofta är kassören även medlemsansvarig. För att minska arbetsbelastningen för denne kan dock föreningens styrelse adjungera (eller inom sig utse) en medlemsansvarig och på detta sätt ta bort hanteringen i medlemssystemet Medlem online från kassörens uppgifter.

Behörighet till Medlem online

För behörighet till Medlem online måste du vara registerad som medlemsansvarig i medlemssystemet. Om klubben eller distriktet inte registerat det kan medlemsavdelningen på förbundskansliet hjälpa till. Avvakta bekräftelse och instruktioner via e-post.

Under fliken förtroendevalda i Medlem online ger ni era medlemsansvariga behörighet att administrera medlemsuppgifter. Dessa är tidsstyrda och löper ut det datumet ni själva anger, oftast strax efter års- eller fullmäktigemötet. Var noga med att förlänga perioden annars stängs personer ute från systemet trots att de fortfarande är behöriga.

I Medlem online registreras

  • nya medlemmar
  • förtroendevalda (tidigare styrelseförteckningar), uppdatera samtliga efter genomfört årsmöte
  • ny lokal medlemsavgift, efter genomfört års- eller fullmäktigemöte
  • kontaktuppgifter för föreningen (används bland annat i Sök klubb och distrikt)

Att tänka på

Personnummer och e-postadress till nya medlemmar

När en ny medlem registreras är det viktigt att ni fyller i både e-postadress och personnummer. Via e-post får nya medlemmar ett välkomstmejl med uppgifter de behöver för att registrera sig på Mina sidor, skriva ut medlemsbevis etc. Det är ytterst viktigt att ett riktigt personnummer läggs in i Medlem Online, då detta används för automatisk uppdatering av medlemmens bostadsadress.

Registrera in nya medlemmar

Till medlemsavdelningen på förbundskansliet hör ofta personer av sig som tror sig vara medlemmar, men som inte är registrerade. Då får de varken tidningen Brukshunden, andra förmåner eller information från er på klubben. De är heller inte försäkrade om något händer dem på våra aktiviteter. Se till att registrera era nya medlemmar så fort som möjligt!

Var noga att följa Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning som började gälla 25 maj 2018 och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR. Information om GDPR inom Svenska Brukshundklubben finns här.

Mer att känna till