Ordförande i klubb eller distrikt

Som ordförande inom Svenska Brukshundklubben leder du och ansvarar tillsammans med styrelsen för arbetet i din klubb eller ditt distrikt.

För dig som ordförande

Som ordförande i klubb eller distrikt hittar du mycket av det du behöver här på webbplatsen. Här är några länkar som är extra användbara:

Välkommen som ordförande!

Som ordförande i en av Svenska Brukshundklubbens distrikt/rasklubbar/lokalklubbar uppbär du ett av de finaste uppdragen föreningens medlemmar kan ge dig. Medlemmarna har valt just dig att leda och fördela arbetet i din förening.

Vilka övergripande uppgifter som åligger distrikt/rasklubb/lokalklubb finner du i aktuella normalstadgar samt organisationens mål från föregående kongress. Vilka mål och uppgifter som är aktuella för din lokala/regionala förening finner du i den verksamhetsplan/målbeskrivning som antagits av medlemmarna vid föreningens årsmöte.

Din uppgift som ordförande är i huvudsak att leda och fördela arbetet inom föreningen, att företräda föreningen och medlemmarna både inom och utom organisationen. Till din hjälp har du en vice ordförande, en kassör, en sekreterare, ett antal ledamöter och suppleanter. Tillsammans utgör ni föreningens styrelse och ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet. Till sin hjälp utser styrelsen kommittéer, arbetsgrupper eller liknande med uppgifter som styrelsen reglerar i en delegationsordning som beskriver vilka uppgifter och befogenheter respektive kommitté/arbetsgrupp har.

Brukshundklubben.se en källa till viktig information

På Svenska Brukshundklubbens hemsida finns en hel del hjälpmedel. På första sidan presenteras sådant som är av allmänintresse och hjälp för att navigera vidare.

För arbetet inom styrelsen hittar du en hel del matnyttigt under menyn "Funktionär/Klubb & organisation". Denna sida har ett antal underavdelningar med mycket matnyttig information. Här hittar du normalstadgar, Brukshundklubbens vision, mål och uppgift, allmänna tips till styrelsen, olika policy-dokument, exempel på arbetsuppgifter för de olika typerna av förtroendevalda, föreningsteknisk ordlista, motionsförfarande, information om årsmöten och styrelsens arbete, vägledning till hur kallelse till möte kan ske, förslag på mallar för dagordningar med mera. Du hittar även normalstadgarna här samt kontaktuppgifter till förbundskansliet och förbundsstyrelsen. Varför inte starta upp arbetet i styrelsen med att gå igenom normalstadgar och våra övriga styrdokument så att den nya styrelsen får en gemensam grund att stå på inför årets verksamhet. Detta kan mycket väl göras som studiecirkel och ni får då chansen att söka bidrag för detta hos Studiefrämjandet.

För mer verksamhetsorienterad information och uppgifter hittar du dessa under respektive verksamhetsutskotts sida på hemsidan. Du hittar bland annat nyheter, protokoll, regler och anvisningar med mera för den aktuella delen av verksamheten.

Korrekta uppgifter i medlemsregistret och på hemsidor

Vi får ofta höra att information inte kommer fram, eller inte kommer fram i tid till rätt person. Det är därför viktigt att det finns korrekta mailuppgifter registrerade i vårt medlemssystem. Samtliga funktionärer i styrelsen ska efter årsmötet registreras som förtroendevalda i vårt medlemsregister Medlem online. Det är härifrån vi alltid hämtar kontaktuppgifter inför utskick mm. Ett tips kan vara att införa en standard på föreningens e-postadress, till exempel med formen info@föreningensnamn.se. Denna kan då med fördel i sin tur kopplas till mailadresser till ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. På det viset är det alltid flera personer som kan ta emot informationen och risken för att den inte når fram minskar.

Föreningscoacher

Vi har också våra Föreningscoachersom finns över större delen av vårt land. Dessa kan hålla kurs i föreningskunskap och styrelsearbete som är anpassad till Svenska Brukshundklubbens föreningar. De kan även medverka i föreningsutveckling, svara på föreningssupport samt delta vid konflikthantering om det är nödvändigt. Beställer ni en utbildning för förtroendevalda kan ni även söka stöd för detta hos Studiefrämjandet. Detta är rikstäckande resurser som fortfarande är kostnadsfria tjänster för beställaren. Håll ögonen öppna för mer information! För att beställa en utbildning eller föreningscoach, ta gärna direkt kontakt med lämplig föreningscoach eller lämna en intresseanmälan på beställningsformulär på hemsidan.

Finns det ingen föreningscoach i din närhet kan flera SBK distrikt erbjuda kurs i föreningskunskap. Om inte ditt distrikt har den möjligheten anordnar Studiefrämjandet ofta kurser i allmän föreningskunskap och styrelsearbete. Studiefrämjandet har också en serie ledarskapskurser (L1, L2, L3 osv) som ingår som förkunskapskrav i flera av våra utbildningsplaner. Dessa kurser kan med fördel användas även i andra sammanhang. Kontakta ditt distrikt och/eller ditt regionala/lokala kontor för Studiefrämjandet för mer information.

Utskottet för organisation har en övergripande roll vad gäller att se över innehåll i utbildningar för föreningskunskap, förtroendemannautbildningar och föreningssupport. Är det något du saknar eller tycker att något bör göras annorlunda, kontakta oss med förslag till förändringar.

Vi hoppas att du kommer att få ett kreativt, spännande och utvecklande år som ordförande i just din förening!