Sekreterare i klubb eller distrikt

Som sekreterare inom Svenska Brukshundklubben är du ansvarig för dokumentation, en stor del av korrespondensen och att protokoll förs vid varje möte.

För dig som sekreterare

Som sekreterare i klubb eller distrikt hittar du mycket av det du behöver här på webbplatsen. Här är några länkar som är extra användbara:

Sekreteraren har ansvar för att protokollföra styrelsens sammanträden och arkivera protokollen på lämpligt sätt. Ofta skickas posten och e-posten till sekreteraren och att han eller hon informerar det vidare.

Sekreteraren ska se till att värdefulla handlingar såsom styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner sparas i föreningen. Sekreteraren bör ha ett system som underlättar för medlemmar och kommande styrelseledamöter i föreningen att hitta historiska handlingar om föreningens verksamhet. Om föreningen ansöker om bidrag från kommunen ställs vanligtvis kravet att underlaget, t.ex. närvarokort, ska sparas i föreningen under en viss tid.