Tävlingsansvarig

Här kommer du att kunna läsa om information från Svenska Brukshundklubben riktad till tävlingsansvariga i distrikt/rasklubb.

SBK kansliets tävlingsavdelning har en kontaktperson till varje distrikts/rasklubbs tävlingsavdelning som information sänds till och oftast ska den informationen sedan spridas vidare till alla distriktets/rasklubbens underliggande lokaklubbar för kännedom.

Domarhantering

Det är distriktets tävlingsavdelning som utser domare till sina lokalklubbars tävlingar och till rasklubbarnas lydnads- och brukstävlingar samt även till SKK-klubbarnas tävlingar som arrangeras inom distriktet.Undantaget från detta är rallylydnaden, här ordnar arrangören själv med domare till sina tävlingar.

Det är distriktets tävlingsavdelning som förslår domare till kommande SM som sedan Utskott prov och tävling plockar ut.

Ändringar i tävlingsprogrammet

Det är distriktets tävlingsavdelning som beslutar om ändring och tillägg i tävlingsprogrammet gällande appellklass, lydnadens startklass och klass 1 samt BH-prov löpande under året.

Ansökan om ändring i fastställt program gällande övriga klasser sänds av arrangören till distriktets tävlingsavdelning (rasklubbens tävlingsavdelning gällande IGP) och tillåts endast om synnerliga skäl föreligger. Distriktets tävlingsavdelning tillstyrker eller avslår ändringar i övriga klasser men förfrågan sänds då vidare till SBK för beslut.

När det gäller rallylydnaden hanteras ändringar och tillägg i tävlingsprogrammet av SBK:s förbundskansli. Distrikten har däremot hand om strukna tävlingar.

Funktionärer

Det är distriktets tävlingsavdelning som lägger in alla sina funktionärer i SBK Tävling. Domare läggs dock in av SBK Kansliet.

Det är distriktets tävlingsavdelning som arrangerar utbildning av tävlingsfunktionärer.