Utlåning av mentometersystem

Distrikt/Rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK) erbjuds att disponera SBK:s mentometersystem för användning vid domarkonferenser.

Genom undertecknandet av behörig person i distriktet/rasklubben förbinder sig distriktet/rasklubben att följa de regler som finns i avtalet och är medvetna om att SBK har rätt att omedelbart återtal utrustningen om reglerna bryts.

Utskott prov och tävling beslöt på sitt möte 2013-11-09--10 att behörig person är distriktens kassör och därmed är det denne som ska underteckna avtalet.

Avtal för lån av SBK:s mentometersystem (PDF-dokument, 28 kB)

Kostnaden för utlåning är en servicekostnad på 600 kr (inkl.aktuell frakt), vilken faktureras låntagaren i efterhand.

Ansökan ska skickas senast 14 dagar innan önskad leveransdag. SBK reserverar sig för att utrustningen redan kan vara utlånad till annat distrikt under önskad låneperiod. Se bokningarna i kalendern till höger.

Beställning av utrustning görs genom att fylla i nedan formulär.

Anges mobil.nr kan SMS-avisering ske då systemet finns att hämta på posten. Annars måste avi från posten skickas ut, vilket tar längre tid.
Ange startdatum för lånetillfället:
Ange slutdatum för lånetillfället:
Obligatoriskt