Att skriva motion

När man skriver en motion är det några saker som kan vara bra att tänka på. Genom att vara förberedd, påläst och hålla motionen kärnfull är det ganska lätt att skriva en motion.

Att tänka på när du ska skriva en motion

 • Tänk efter vad du vill förändra eller utveckla. Varför?
 • Ta gärna reda på om något kanske redan är på gång i enlighet med ditt förslag eller om ärendet har behandlats tidigare. Kanske kan du med den kunskapen utveckla din motion för bättre genomslagskraft.
 • Tänk efter var förslaget hör hemma. Är mötet du tänkt skicka motionen till rätt plats att lyfta förslaget? Bör förändringen ske lokalt, i ditt distrikt eller kanske på förbundsnivå?
 • Ta reda på när motionen ska vara inlämnad för den aktuella organisationsnivån. Datum framgår av normalstadgarna. För att motionen ska behandlas måste den vara inlämnad i tid.
 • Skriv inte för lång text. Mängden ord i en motion behöver inte göra att motionen får en starkare argumentation.
 • Var tydlig med vad du uppfattar som problem eller den förändring som du vill få till, och argumentera för den.
 • Skriv tydliga "att-satser"! Var tydlig med vad det är du vill i "att-satserna". Om du vill att styrelsen ska tycka, tänka eller åstadkomma något, var tydlig med vad det är så att alla förstår vad det är du vill att de ska ta ställning till.
 • Läs igenom din motion noga och låt gärna någon annan läsa motionen för att se om motionen är lätt att förstå och att du förmedlar och underlättar det beslut som du vill åstadkomma.
 • För att förankra frågan inför beslut kan du prata med andra medlemmar om hur ditt förslag skulle förändra och förbättra verksamheten. På så sätt ökar chansen att du får med andra medlemmar vid en omröstning.

Så här skriver du en motion

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om genom en beskrivande bakgrundstext. Förklara vad det är du vill förändra, hur situationen ser ut idag och vad det skulle innebära om din motion går igenom.
 3. Det viktigaste innehållet i en motion är "att-satsen". Det är den som är det verkliga yrkandet (förslaget) som det röstas om vid mötet. Formulera "att-satsen" i ditt yrkande som ett beslut och inte som en åsikt. Se till att formulera "att-satsen" tydligt så att utomstående kan förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen.
 4. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att mötet ska fatta.
 5. Skriv under dokumentet med ditt namn.
 6. Skicka eller lämna personligen in din motion till din styrelse.

Exempel på motionsskrivning

--------------------------------------------------------------------------------

Motion till XXXXX Brukshundklubbs årsmöte 2021

Från Olle Andersson

Motion angående inköp av en åkgräsklippare

Bakgrund

XXXX Brukshundklubb har idag en stor apellplan som ska klippas. För detta används en handdragen gräsklippare.

Att klippa apellplanen med befintliga gräsklippare är idag både tidsödande och mycket arbetsamt för de medlemmar som åtar sig att klippa gräsplanen.

Det är inte heller många medlemmar som idag ställer upp för att hålla vår gräsplan i önskat skick.

Genom att köpa in en åkgräsklippare till klubben skulle gräsklippningen inte ta lika lång tid eller vara lika arbetsam som det är idag.

En åkgräsklippare skulle även möjliggöra att fler medlemmar skulle kunna hjälpa till med gräsklippningen då en åkgräsklippare skulle göra arbetet mindre tungt än vad det är idag.

En åkgräsklippare skulle även göra att gräsplanen blev bättre och jämnare klippt och på så sätt hålla bättre.

Yrkande/förslag

Med anledning av ovan yrkar jag

 • att en åkgräsklippare köps in till föreningen.
 • att styrelsen får i uppdrag att se över hur man kan få fler medlemmar att engagera sig i gräsklippningen av apellplanen.
 • att styrelsen tar fram förslag på schema för gräsklippningen att sätta upp i klubbstugan.

2020-10-10

Underskrift

Olle Andersson

--------------------------------------------------------------------------------