SBK-info nr 9, 2012

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb & organisation

Kallelse till kongressen 2013

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress 18-19 maj 2013 på Scandic Örebro Väst. Motioner.

Lokalklubbar, rasklubbar och distrikt har även möjlighet att lämna förslag på ny förbundsstyrelse eller synpunkter på valberedningens förslag. Valberedning.

Organisationskonferensen

Organisationskonferensen hålls 2-3 februari 2013 på hotell Scandic Star Sollentuna. Anmälan har gått ut till berörda och sista anmälningsdag 9 december.

Nominera årets stipendiater

15 februari är sista dagen att nominera till stipendier som delas ut på kongressen varje år. Klubb och distrikt kan nominiera i kategorierna årets klubb, årets utbildare, årets eldsjäl och årets tjänstehundsekipage. Årets klubb, utbildare, eldsjäl och tjänstehundsekipagetipendierna.

Verksamhetsstatistik

Vi håller på att förenkla inrapporteringen av verksamhetsstatistiken som alla klubbar enligt stadgan ska rapportera in till kansliet senast 21 januari. Detta är ännu inte klart, men ni kan redan nu påbörja arbetet då frågorna finns tillgängliga på vår hemsida.

Reseersättningar in senast 14 december

För att vi ska hinna redovisa alla utgifter för 2012 behöver vi få in reseräkningar rörande förbundets arrangemang i tid. Senast 14 december ska reseräkningarna vara förbundskansliet tillhanda.

Personnummer för nya medlemmar

Kom ihåg att få med personnumret när du registrerar nya medlemmar. Då är det lättare att undvika dubletter av medlemskap som kan trassla till administrationen. Så småningom räknar vi även med att kunna uppdatera adressuppgifter automatiskt med hjälp av personnummer.

Beställ ur specialsortimentet i SBK-shopen

Beställ protokoll, diplom, cert, böcker med mängdrabatt med mera i SBK-shopen. Klubbar och distrikt använder er unika inloggning som ger behörighet till specialsortimentet. Den mejlades ut till er officiella adress 16 november 2011. SBK-shopen - information till klubbar

Inför kommande årsmöten 2013

Kom ihåg allt inför årsmötet. Bland annat om hur valberedningen jobbar, förslag på hur årsmötesprotokollet skrivs, tips om medlemslista eller närvarolista vid årsmötet. Årsmöte.

Lägg in ny medlemsavgift före 25 november

Kom ihåg att lägga in er nya medlemsavgift för 2013 i Medlem online före 25 november. Annars riskerar ni att bli utan medlemsavgifter för nästa år när bara förbundsavgiften blir angiven i medlemsavierna.

Förtjänsttecken

Ansök om förtjänsttecken till medlemmar i god tid så att ansökan hinner behandlas innan ert årsmöte. För tjänstehundsverksamheten ska förslag på förtjänsttecken i band och förtjänstmedaljer i silver och guld vara förbundskansliet tillhanda senast 1 december. Förslag till Brukshundklubbens förtjänstmedalj ska vara förbundskansliet tillhanda senast 15 januari 2012. Förtjänsttecken.

Prov & tävling

Utländska hundar måste verifieras innan tävling

Från 1 januari 2013 måste alla utländska hundar verifieras hos SKK innan de får anmäla sig till tävling i Sverige. Det är förarens ansvar att kunna styrka detta vid tävling. SBK Tävling hjälp online, SKK:s instruktioner angående oregistrerade hundar

Dubbelkolla innan ni verifierar tävlingar

Vi uppmanar alla tävlingsarrangörer att dubbelkolla alla resultat och att eventuella ändringar finns med innan ni verifierar och rapporterar tävling till oss i SBK Tävling. Gå också in i Hjälp online på SBK tävling då ni kan göra många av ändringarna själva. Hjälp online på SBK tävling

Uppdatera arrangörsuppgifter i SBK Tävling

Som arrangör, glöm inte att uppdatera uppgifter om er som arrangör när ändringar sker och ha alltid en kontaktperson i SBK Tävling som tävlande ska kunna kontakta.

Hundförarmärke i lydnads- och bruksprov

Den som tävlar i bruks- eller lydnadsprov kan ansöka om Svenska Brukshundklubbens hundförarmärke i brons, silver eller guld. Ansökan görs via klubben. Hundförarmärke

Agility & rallylydnad - ansök om tävlingar 2013

Ansök senast 1 december 2012 om officiella tävlingar i agility och rallylydnad andra halvåret 2013. Ansök som vanligt i SBK Tävling. SBK Tävling

Rapportera årets tävlingar till förbundskansliet

Tävlingsarrangörer inom Svenska Brukshundklubben avslutar årets tävlingar genom att rapportera in dem till förbundskansliet. Det menas att man ska klicka i "Rapportera till SBK" då man hanterar sina tävlingar i SBK Tävling.

Avel & hälsa

Registrera resultat från officiella utställningar

Resultat från officiella utställningar registrerar arrangören hos Svenska Kennelklubben (SKK). En kopia av resultatlistorna skickas till SBK:s förbundskansli tillsammans med meddelande om att de är registrerade. SKK tar ut en högre avgift för resultat som registreras på annat sätt. För att skaffa inloggning till SKK:s webbtjänst för resultatregistrering - kontakta Håkan Ericson hakan.ericson@skk.se.

SKK:s stambokföringsavgifter för utställning 2013

  • Digitalt via webbregistreringen, Katalog för PC eller annat dataprogram 35 kr per resultat/hund
  • Manuellt via papperslistor 70 kr per resultat/hund

Utbildning

Bli lärare i allmänlydnad eller rallylydnad

Under 2013 arrangerar centralförbundet sex utvecklingskurser för instruktörer. Utbildningen syftar till att du kan bli lärare i allmänlydnad eller lärare i rallylydnad. Utbildning till lärare i allmänlydnad.

Utvecklingskurs för lärare och instruktörer

Den 2-3 mars arrangerar vi en utvecklingskurs med Eva Bodfäldt som lärare. Utbildningen hålls i den nya träningshallen Stockholms hundsportcentrum i Upplands-Väsby. Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast den 20 december. Utvecklingskurs för lärare och instruktörer

Tjänstehund

Ersättningar för patrullhundsverksamheten 2012

Då nya ersättningar för patrullhundsverksamheten börjar gälla 2013 kommer 2012 års kostnader inte kunna betalas ut efter nyår. Klubbar och distrikt ska fakturera sina kostnader till kansliet senast den 14 december, annars uteblir ersättningen. Administration & ersättning

2013 års kurser på hundtjänstskolan

Nu finns utbudet för nästa års kurser tillgängliga för anmälan. Sista anmälningsdag till sommarens kurser är 8 februari. Hundtjänstskolan 2013

Verksamheten för patrullhund kommer genomgå stora förändringar 2013, bland annat vad gäller ersättning och kursupplägg. Ansvariga för patrullhundsverksamhet i lokalklubbar och distrikt, samt instruktörer inbjuds till infoträffar under november.

Infoträffar patrullhund

  • Härnösand - lördag 24 november
  • Hässleholm - söndag 25 november

Har du missat att anmäla dig? Kontakta ditt försvarsmaktsombud.

Utbildningskonferens 2013

Utbildningskonferensen för tjänstehund hålls 15-17 februari 2013. Sista anmälningsdag 18 december. Inbjudan till utbildningskonferensen 2013 XXXXXXXXXXXXXX

IPO-R under utskottet för prov & tävling

IPO-R ligger numer under utskottet för prov & tävling. Frågor besvaras av tävlingsavdelningen på förbundskansliet.

Slutligen...

Stockholms hundmässa

Svenska Brukshundklubben finns med på Stockholm Hundmässa 15-16 december, monter AF:14 i kanten av rasklubbstorget. Där ska vi inspirera fler till att bli medlemmar. Du som redan är medlem är varmt välkommen med frågor och glada tillrop!

Nästa SBK-info kommer i mitten på december.