SBK info nr 1, 2019

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

SBK Shopen

Inom kort får vår SBK Shop ett helt nytt utseende! Dessutom väntar nya spännande produkter på att presenteras. Här kan du kika i Shopen.

Inför årsbokslut och kontrolluppgifter

Glöm inte att sista dagen för att lämna in kontrolluppgifter för inkomstår 2018 är 31 januari 2019. En viktigt nyhet från Skatteverket som börjar gälla från och med 1/1-2019, är att man ska lämna in kontrolluppgifter månatligen på individnivå (AGI). På Skatteverkets hemsida har de information och en instruktionsfilm över hur det kommer att fungera. AGI ersätter de årliga kontrolluppgifterna från och med 2019. Här hittar ni information som kan underlätta för er i arbetet med årsbokslut och kontrolluppgifter.

Skattefrågor besvaras av Skatteverket

Har ni frågor gällande kontrolluppgifter och skatteregler, så kontakta Skatteverket. Det är de som kan och är utbildade inom detta område.

Utbetalning av årets Distriktsmedel

Distriktsmedel för tjänstehundsverksamhet kommer att utbetalas till distrikten under februari månad. Utbetalningen sker per automatik, man behöver inte ansöka om pengarna.

Kommunikation via e-post

Idag är mailen en av de viktigaste informationskanalerna. Värdet av att ha en registrerad e-postadress i Brukshundklubbens medlemsregister blir extra tydligt i samband med årsmöten då alla medlemmar ska få en kallelse till mötet. Saknas mailadresser innebär det att klubben behöver skicka kallelse per brev. Kontakta gärna medlemmar utan mailadress och be dem komplettera detta.

Att göra efter årsmötet

  • Uppdatera uppgifterna i Medlem Online på er styrelse och era funktionärer. Ni behöver inte rapportera in ny styrelse till oss på förbundskansliet.
  • Registrera ny lokal medlemsavgift för 2020. Ni anger endast den lokala avgiften.
  • Ge era funktionärer i styrelsen behörighet att administrera medlemsuppgifter i Medlem Online. Dessa är tidsstyrda och löper ut det datumet som ni själva anger, oftast strax efter årsmötet.

Läs mer om vad som ska göras efter årsmötet här.

Ny i styrelsen?

På vår hemsida finns mycket information för de olika funktionerna inom en styrelse. Här kan ni klicka er vidare till de olika funktionerna.

Oförändrad förbundsavgift

Sedan 1 januari 2018 gäller förbundsavgiften 400 kr. Denna är oförändrad under 2019.

Välgörande present till medlemmar och förtroendevalda

Skänk gärna pengar till vår minnesfond istället för att dela ut blommor och presenter på årsmötet. Alla medlemmar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt kan söka ekonomiska medel i form av stipendium ur minnesfonden till goda idéer som strävar efter att utveckla verksamheten i enlighet med Svenska Brukshundklubbens vision & uppgift. Läs mer om minnesfonden här.

Kallelse till kongressen 2019

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress den 18–19 maj 2019 på Scandic Star Sollentuna Hotel. Inbjudan skickas ut i slutet av januari. Sista anmälningsdag är 9 mars!

Handlingar till kongressen

Alla handlingar kommer att publiceras på hemsidan i april. Här kommer du finna verksamhetsberättelse för 2018, motioner, förbundsstyrelsens förslag samt vilka som är föreslagna att röstas in i förbundsstyrelsen. Tryckta handlingar skickas till anmälda delegater separat.

Organisationskonferens 2019

Den för rasklubbar och distrikt årliga och kongressförberedande organisationskonferensen genomförs den 25–27 januari 2019 på Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna. Rasklubbsträff och distriktsforum arrangeras även inom fredagens program. Läs mer om konferensen och material som kommer att behandlas på konferensen här.

Fronta uppdaterade kontaktuppgifter

På våren rekryterar vi många medlemmar inom Svenska Brukshundklubben, främst via våra kurser. Se till att kursanmälan och information om hur man blir medlem får en synlig plats på era hemsidor. Uppdatera även informationen om avgifter och medlemsformer där. Länka gärna information från denna sida.

Nominera årets stipendiater

1 februari är sista dagen att nominera till stipendier som delas ut på kongressen varje år. Klubb och distrikt kan nominera i kategorierna årets klubb, årets utbildare, årets eldsjäl och årets tjänstehundsekipage. Läs mer här.

Verksamhetsstatistik 2018

Distrikt, lokal- och rasklubbar ska redovisa genomförd verksamhet till förbundskansliet enligt stadgarna. I mellandagarna skickades mejl ut från vårt undersökningsverktyg Opinio med länk till frågorna. Mejlet går till klubben eller distriktets officiella e-postadress (den som är angiven i Medlem online). Senast 27 januari 2019 vill vi ha era svar. Sedan sammanställer vi resultatet som redovisas i Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse. Här kan du förbereda frågorna samt hitta ytterligare information om verksamhetsstatistiken.

Föreningscoacher

Snart är det årsmötestider i Brukshundklubben. Visste du att våra föreningschoacher står givakt för att stötta klubben med utbildningar i föreningskunskap och styrelseutbildningar eller om ni vill bolla tankar kring demokratifrågor. Läs mer här.

Avel och hälsa

Regelrevideringskonferens 9-10 februari

Regelrevideringskonferensen där reglerna för MH, MT, UHP och Utställnings- och championatreglerna ska diskuteras närmar sig, och förberedelserna är i full gång. Representanter från de flesta distrikt och rasklubbar kommer att närvara, så om ni har synpunkter ni vill skicka med så kontakta er representant.

RAS/RUS-konferens 9-10 november

Utskottet för avel och hälsa har beslutat att arrangera en RAS/RUS-konferens helgen den 9-10 november 2019. Om möjligt träffas vi redan på fredagskvällen (8/11). Mer information kommer senare, men boka in denna helg i almanackan redan nu.

Uthållighetsprov 2019

Brukshundklubbens uthållighetsprov (UHP) är officiella och öppna för alla brukshundraser. Rätt att arrangera UHP har samtliga rasklubbar, distrikt och lokalklubbar. Inför 2019 har vi ännu bara fått in en ansökan om att arrangera UHP, och vi skulle naturligtvis gärna vilja kunna erbjuda många fler! Vi skickar därför nu en liten uppmaning till er i distrikt, ras- och lokalklubbar om att arrangera ett UHP under 2019. För mer information och ansökningsblankett läs här.

Prov och tävling

Specialsök

Arbetsgruppen för Specialsök har nu tagit fram en målbild för arbetet. Man har även tagit fram två testmoment som enskilda och klubbar ute i landet gärna får testa och lämna feedback på. Läs mer här.

Regelrevidering Agility

Inför 2022 ska reglerna i agility revideras och alla medlemmar i Svenska Brukshundklubben kan vara med och tycka till hos Svenska Agilityklubben. Sista dag att inkomma med synpunkter är 1 mars 2019. Läs mer här.

Synkronisering av tävlingsprogram i bruks

Utskottsgruppen för Bruks vill uppmana till att synkronisera tävlingsprogrammen så att närliggande klubbars tävlingar inte ligger på samma dag etc. Läs mer här.