SBK info nr 3, 2019

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Nya produkter i Shopen

Vår nya SBK Shop är i ständig utveckling! Nya produkter finns nu att köpa för både klubbar och privatpersoner. Bland nyheterna finns en smidig anteckningsbok i olika färger, Add Pocket med vår logga samt nose work kit. Här hittar du shopen.

Handlingar inför årets kongress

Årets kongress genomförs den 18-19 maj 2019 på Scandic Star Sollentuna Hotel. Kongresshandlingarna har publicerats på brukshundklubben.se. Tryckta handlingar skickas till delegater och gäster separat. Läs kongresshandlingar och mer om kongressen här.

Välkomsthälsning till alla ordföranden

Inom den närmsta tiden kommer ett välkomstmail skickas till alla ordförande i distrikt, lokal- och rasklubbar från utskottet för organisation med matnyttig information. Se till att uppdatera era förtroendevalda i Medlem online så att ni inte missar detta utskick!

Att göra efter årsmötet

Uppdatera uppgifterna i Medlem Online på er styrelse och era funktionärer, annars riskerar ni att missa vitkigt information som går ut till klubbarna. Ni behöver inte rapportera in ny styrelse till oss på förbundskansliet, vi hämtar det från Medlem Online.

Registrera ny lokal medlemsavgift för 2020. Ni anger endast den lokala avgiften.

Ge era funktionärer behörighet att administrera medlemsuppgifter (webbkassör) i Medlem Online. Dessa är tidsstyrda och löper ut det datumet som ni själva anger, oftast strax efter årsmötet.

Ny i styrelsen?

På vår hemsida finns mycket information för de olika funktionerna inom en styrelse. Läs mer här.

Föreningscoacher

Nu när alla årsmöten är avklarade och ni i styrelserna ska börja jobba tillsammans mot fastställda mål kanske det vore skönt med lite extra stöd. Svenska Brukshundklubbens föreningscoacher kan erbjuda utbildning inom föreningskunskap och styrelsearbete som är anpassad till just Brukshundklubbens föreningar. Läs mer här.

Avel och hälsa

Är du nyfiken på SBK:s mentaltest MT2017?

För att kunna göra en riktig utvärdering av MT2017 gör nu Utskottet för avel och hälsa en satsning på att få ut fler hundar till start. Under 2017-2018 har drygt 200 hundar startat, huvuddelen av dessa har varit schäfer. Utskottet gör därför nu en satsning för att få ut fler hundar av övriga bruksraser till MT2017 och har kontaktat alla rasklubbarna. Känner du dig nyfiken på MT2017 och vill lära dig, så är du hjärtligt välkommen att komma och titta! De MT2017 som arrangeras läggs ut i SBK Tävling. På hemsidan kan du läsa mer om MT2017 och även se resultaten för de drygt 200 hundar som har startat.

Pilotprojekt om mentalindex

Svenska Kennelklubben (SKK) har startat ett pilotprojekt avseende mentalindex. Mentalindex innebär att man förutom hundens eget MH-resultat även tar med släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende mentala egenskaper. Avsikten med mentalindex är att ge uppfödarna mer information om vad en specifik hund kan förväntas nedärva avseende mentala egenskaper såsom t.ex. socialitet och lekfullhet. Projektet innefattar tre raser för BPH, och två raser för MH. För MH så är Australian shepherdklubben och Rottweilerklubben med i projektet. Rasklubbarna har blivit tillfrågade och har varit på ett första informationsmöte. Vi ser med spänning fram emot projektets fortsättning!

Nya utförandeanvisningar för MH

Förbundsstyrelsen har beslutat om smärre ändringar i Utförandeanvisningarna för MH. Dessa ska börja gälla från 1 juli 2019. Och mer information kommer att skickas ut inom kort.

Prov och tävling

Regelrevidering i bruks, nordic style, lydnad och rallylydnad

Den 15 augusti 2018 öppnades ett formulär upp för synpunkter från privatpersoner och klubbar inför regelrevideringen. Formuläret var öppet fram till och med den 31 december 2018. Utskottsgrupperna har utifrån dessa synpunkter tagit fram de första regelförslagen i respektive gren. Läs mer om de olika regelförslagen här.

Regelrevidering i freestyle

Svenska Hundfreestyleklubben har tagit fram sitt första förslag till nya regler att gälla från år 2022. Samtliga klubbar inom SKK-organisationen kan tycka till om förslaget. Läs mer på Hundfreestyleklubbens hemsida.

Regelguide i bruks

Regelguiden är nu uppdaterad. Läs mer här.

Anvisningar Lydnad

UG lydnad har uppdaterat Allmänna anvisningar för lydnadstävling. Du hittar dessa här.

Tävlingssekreterare

Nytt beslut är nu taget kring auktorisation som tävlingssekreterare. Alla som är auktoriserade tävlingssekreterare i bruks eller rallylydnad innan 2019-05-15 blir automatiskt auktoriserade tävlingssekreterare i lydnad oavsett om man tjänstgjort på lydnadstävling eller inte. Från och med 2019-05-15 gäller dock de vanliga auktorisationsbestämmelserna även för dessa tävlingssekreterare när det gäller hur ofta man ska tjänstgöra på en lydnadstävling för att bibehålla sin auktorisation. Tävlingssekreterare i bruks eller rallylydnad som auktoriseras från och med 2019-05-15 blir enbart tävlingssekreterare i den gren man gått utbildning för. Läs mer här.

Att ta med till tävling

Informera era medlemmar och kursdeltagare att de alltid ska ha med sig medlemskort till tävlingar samt fylla i sitt medlemsnummer i SBK Tävling. Mer kan ni läsa här.

IPO-R

Nu går det att lägga till att en hund ska tävlas i IPO-R direkt i SBK Tävling. Det går även att anmäla hunden till tävling om man gjort detta. När arrangör hanterar sitt prov fungerar numera resultatredovisningen via SBK Tävling. Men vid ansökan om att få arrangera IPO-R måste arrangören logga in med sin inloggning och sedan klicka på "Ny IGP tävling" för att där finna klasserna i IPO-R. Detta ändrar vi inte på nu då vi ändå kommer att få en ny leverantör av systemet.

Tjänstehund

Vill du bli hundförare?

Vill du bli hundförare i hemvärnet men har inte möjlighet att skaffa valp? Försvarets hundtjänstenhet har nu ett erbjudande med en lämplighetstestad och godkänd schäfer för patrullhundsutbildning till hemvärnet. Läs mer här.