SBK info nr 4, 2019

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

SBK Shopen

Lagom till sommaren har vi fått in nya t-shirts med SBK-loggan i shopen. T-shirten finns i färgerna svart eller rosa samt i dam- och unisexmodell. I SBK Shopen hittar du vår t-shirt och en massa andra nyheter.

Välkommen ordförande!

I mars gick ett brev ut med information om styrelsearbetet i klubben. För nya förtroendevalda finns där information som är bra att känna till. Samma information hittar du här.

Önskemål från klubbar om direktbetalning via digitala medlemsformuläret

Direktbetalning för medlemskap är självklart mycket önskvärt och något vi har tittat på vid framtagandet av formuläret. Tyvärr medför det en för stor kostnad. Därför gäller avi-betalning för nya medlemmar precis på samma sätt som för medlemmar som förnyar sitt medlemskap via förbundet. Informationen att medlemskapet först är giltigt när avin är betald är tydlig till medlemmen och det är klubbens uppgift att säkerställa giltigt medlemskap vid kurs och tävling – precis som tidigare.

Träna på annan klubb

Många medlemmar undrar vad som gäller för träning på annan klubb än den man är medlem i. Det finns inga regler för hur klubben ska agera, men vi har riktlinjer som vi rekommenderar att ni följer. De hittar ni här.

Rasklubbarnas kontaktuppgifter i Brukshunden

Vi vill uppmana alla rasklubbar att se över sin kontaktuppgifter i Brukshunden. Med nya representanter i styrelsen kanske vissa uppgifter är inaktuella? Skicka vilket telefonnummer (gärna mobil) och vilken e-postadress ni vill ha med till yasemin@brukshunden.se. Har klubben bytt hemsideadress, skriv med den nya också! Listan med kontaktuppgifter till rasklubbarna hittar du på sista uppslaget i tidningen.

Avel och hälsa

Utställningar 2021

Nu är det dags att ansöka om officiella utställningar inför 2021. Lokalklubbar ska ansöka hos sitt distrikt senast den 15 juli. Distrikt och rasklubbar ska skicka in formuläret som finns på hemsidan senast den 1 augusti. För mer information och länk till ansökningsformuläret läs här.

Grupp för avelsansvar collie

Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt senaste möte om vilka personer som ska ingå i den neutrala grupp som ska handlägga löpande avelsrelaterade frågor avseende collie under den tid som Brukshundklubben har återtagit avelsansvaret. Läs mer om beslutet på hemsidan.

Nya utförandeanvisningar för MH – nytt införandedatum

I SBK-info i april skrev vi att förbundsstyrelsen (FS) fattat beslut om smärre ändringar i Utförandeanvisningarna för MH, vilka var tänkta att börja gälla från halvårsskiftet 2019. Vid sitt senaste möte beslutade FS att införandet av de nya utförandeanvisningarna ska gälla från 1 januari 2020, detta under förutsättning att SKK/KHM fattar erforderligt beslut. Mer information kommer att skickas ut när det är klart.

Prov och tävling

Återbetalningar i SBK Tävling

Arbetet med att bygga det nya SBK Tävling är i full gång. I det nya systemet kommer det inte finnas några vouchers/tillgodon lagrade på tävlandes konton. Vi kommer att återföra alla vouchers som nu finns lagrade till de tävlande. I nya systemet kommer återbetalning till bankkontot att göras direkt när man som arrangör klickar i återbetalning. Girobetalningar hanteras som vanligt manuellt av arrangören även i framtiden.

Specialsök

Projektgruppen för specialsök har gått igenom den inkomna feedbacken och tagit fram ett första utkast till provutformning. Läs mer om det senaste inom specialsök här.

Skrivare i rallylydnad

Från och med 1 juli 2020 kommer det krävas att en auktoriserad skrivare i rallylydnad tjänstgör minst en gång per år på officiell tävling för att behålla sin auktorisation.

Domare i rallylydnad

Då vi har god tillgång på domare i rallylydnad har UG Rallylydnad beslutat att stoppa alla domarutbildningar tills vidare. Detta för att fokusera på att kvalitetssäkra de vi redan har samt att jobba vidare på domarutbildningen.

Tjänstehund

Arrangera informationsträff om patrullhund

Som ni vet är Svenska Brukshundklubben en frivillig försvarsorganisation och då ingår att vi ska genomföra information om patrullhund på lokalklubbarna. Är du intresserad av att ha en informationskväll om patrullhund på klubben så kan du vända dig till tjänstehundsansvarig i ditt distrikt eller till rekryteringsansvarig för tjänstehundar på Förbundskansliet. Läs mer här.