SBK info nr 5, 2019

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Tack delegater och gäster för en väl genomförd kongress 2019

18 – 19 maj genomfördes 2019 års kongress med sedvanliga förhandlingar och engagemang. Valberedningens förslag togs i sin helhet. FS förslag nr 2c, angående stadgeändring i SBK:s grundstadgar gällande ny valordning, blev föremål för votering och skriftlig omröstning i höst väntar.

Förändringar i förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har fått en ny förbundsordförande i Piia Nora och tre nya medlemmar genom Åsa Tiderman, Peter Jakob och Gunilla Andersson. Varmt välkomna till förbundsstyrelsen! Mer info hittar du här. Ett varmt tack till avgående förbundsordförande Rolf Weiffert, numera av kongressen kallad hedersledamot, och hedersledamot Anders Dahlstedt och suppleant Anne-Christine Stareborn för era fina insatser i förbundsstyrelsen!

Ny valberedning för Brukshundklubben

Per Mortensen (sammankallande), Yvonne Brink, Helén Wallman, Åsa Lind och Klas Widén. Mer om valberedningen och dess arbete hittas här.

Årets utmärkelser

På kongressen delar Svenska Brukshundklubben ut en rad utmärkelser till personer som varit tongivande för klubben. Här kan du läsa om de utmärkelser som delades ut i år.

Förändringar i utskottsorganisationen

Efter kongressen har förbundsstyrelsen beslutat om förändringar av de sammankallande, och till viss del nya personer, i utskotten.

Försäkringar vid olycka/brott

För olika olyckor, brott, tillfällen och juridiska personer finns olika försäkringar att ta del av och att teckna inom Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubbens organisation. På vår hemsida har vi samlat information om olika försäkringar här.
Distrikt, rasklubbar och lokalklubbar uppmanas att se över sina skydd och hur de förebygger bedrägerier och brott mot föreningen.

Semestertider på förbundskansliet

Under sommarmånaderna har hela eller delar av kansliet semester och tillgängligheten är begränsad. För detaljer klicka här.

Rökförbud

En lagändring gällande rökförbud träder i kraft 1 juli vilket kommer beröra delar av Svenska Brukshundklubbens verksamhet. Information om detta finns på SKK:s hemsida. SBK:s förbundsstyrelse uppmanar alla klubbar att tydliggöra för medlemmar och besökare var, inom klubbens område, rökning är tillåten. Det bör vara på en plats avskilt från tränings-/tävlingsplaner samt där fika och mat intas. Om verksamhet bedrivs på externa anläggningar, ta kontakt med de som driver den för att informera er om vad rökning är tillåten.

Registrering av medlemskap för redan befintliga medlemmar

Det dyker upp frågor från medlemmar kring aviseringsavgift i det digitala medlemsformuläret gällande medlemmar som vill bli medlem i en klubb till. Därför har vi gjort förtydligande kring detta som du läser här. Medlemmen får också denna information innan de slutför sin anmälan.

Verksamhetsplan 2020-2022

Kongressen i maj beslutade om ny verksamhetsplan för perioden 2020-2022. Detta berör hela organisationen och distrikt, rasklubbar och lokalklubbar förväntas sätta egna verksamhetsmål inom ramen för våra fokusområden. Mer information om detta finns här. Där finns också verktyg för att göra verksamhetsplanering och uppföljning lättare.

Policys om värdegrund och kränkande särbehandling

Att förbättra klimatet inom Svenska Brukshundklubben gällande sättet vi behandlar varandra är något som vi alla behöver arbeta med. Förbundet har under våren jobbat med två nya policys. Den ena rör vår värdegrund och våra kärnvärden. Den andra gäller kränkande särbehandling och trakasserier. Du finner dem tillsammans med våra andra styrdokument här.

Avel och hälsa

Utställningar 2021

Vi påminner om att det är dags att ansöka om officiella utställningar inför 2021. Lokalklubbar ska ansöka hos sitt distrikt senast den 15 juli. Distrikt och rasklubbar ska skicka in formuläret som finns på hemsidan senast den 1 augusti. För mer information och länk till ansökningsformuläret läs här.

Nyfiken på SBK:s mentaltest MT2017?

Hittills har drygt 200 hundar startar på SBK:s nya mentaltest MT2017, huvuddelen av dessa har varit schäfer. Utskottet gör därför nu en satsning för att få ut fler hundar av övriga brukshundraser till MT2017, och erbjuder gratis start för fem hundar/rasklubb. De flesta rasklubbarna har tackat ja till detta, och hundarna kommer att testas under året på fem olika platser i landet. Vid dessa tillfällen kommer det även att ges information om MT2017 och möjlighet att ställa frågor på plats. Alla är varmt välkomna! Vi lägger ut information på hemsidan om datum, plats och vilka raser som kommer att testas efterhand som testtillfällena blir inbokade, så gå in och titta!

RAS/RUS-konferens 8-10 november

Årets RAS/RUS-konferens kommer att äga rum på Scandic Norrköping Nord helgen den 8-10 november 2019. Vi träffas på fredagskvällen, och håller på till ca kl. 15 på söndagen. Helgen kommer att vara en fortsättning på utskottet för avel och hälsas regelrevideringskonferens i februari. Mer information och anmälningsformulär kommer senare, men boka in denna helg i almanackan redan nu.

Nya utförandeanvisningar för MH – nytt införandedatum

Förslaget på nya utförandeanvisningar för MH är nu hos SKK för erforderliga beslut. När detta är klart kommer vi att gå ut med information. Förändringarna kommer dock tidigast att börja gälla från 1 januari 2020.

Prov och tävling

Ny blankett för rapport om hund som visat oacceptabelt beteende

SKK har tagit fram en ny blankett för rapportering av en hund som visat oacceptabelt beteende. Se till att ha denna nya blankett till hands när ni arrangerar olika prov och tävlingar. Läs mer här.

Glöm inte att tycka till om regelrevideringen!

Just nu är de första regelförslagen ute på remiss hos klubbar och distrikt. Alla som vill påverka förslagen som är lagda kan göra detta genom sin klubb. Vi rekommenderar alla klubbar att ha möten om regelrevideringen för att få reda på sina medlemmars åsikter och kunna föra dessa vidare till oss via distriktet. Sista dag för klubbar och distrikt att lämna svar på remissen är 1 september 2019. Läs mer här.
För att lämna klubbens/distriktets åsikter klicka in på de olika sporterna till höger på hemsidan så kommer det fram information om hur man gör detta.

SM lydnad och rallylydnad 2020

Nu är det klart att nästa års SM går av stapeln i Helsingborg den 12-14 juni. Läs mer om tävlingen här.