SBK info nr 6, 2019

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Interaktiv broschyr

Svenska Brukshundklubben har tagit fram en interaktiv broschyr om vår fina organisation. Genom att lägga en länk på er hemsida får era medlemmar tillgång till den också. Perfekt nu i kurstider! Här är länken till den interaktiva broschyren.

Tydlig avsändare på mejlutskick

Personer som är medlemmar i flera klubbar upplever det ibland svårt att se från vilken klubb informationsmejl kommer ifrån. Var därför alltid noga med att tydligt ange vilken avsändare (klubb) mejlen kommer ifrån.

Koordinater till klubben

Om ni inte redan gjort det, skicka in klubbens koordinater till oss så fler hittar till klubbstugan via vår sökfunktion på brukshundklubben.se. Klicka här för att rapportera in.

Filmen 100 år av goda hundrelationer till final i publishingpriset

Filmen som Svenska Brukshundklubben tog fram i samband med förra årets 100-årsjubileum har gått till final i Publishingpriset. Läs mer eller se filmen här!

Period med restriktioner för lösa hundar slutar

Från den 1 mars till den 20 augusti varje år råder restriktioner för lösa hundar i skog och mark, den s.k. hundförbudstiden. Ta ansvar året runt! Svenska Brukshundklubben har dock, genom en dispens från Länsstyrelsen, tillstånd att få genomföra tränings-, prov- och tävlingsverksamhet med lösgående hundar från 1 mars till 20 augusti.

Varning för bedragare

Just nu pågår bedrägeriförsök mot ideella organisationer där någon förfalskar mejlavsändaren. Bedragarna skickar ett mail till kassören i ordförandens eller en annan styrelsemedlems namn och ber kassören genomföra en utbetalning. Vi vill uppmana er att vara vaksamma och alltid kontrollera muntligt med varandra om ni blir osäkra på någon utbetalning eller faktura.

Distansutbildning i föreningsteknik

Svenska Kennelklubbens arrangerar distansutbildning i föreningsteknik i samarbete med Studiefrämjandet. Kursstart den 11 september. Kostnaden för kursen är 950 kronor per deltagare och kursen pågår i totalt tio veckor. Du får räkna med att lägga ned 2–4 timmars arbete i veckan. Läs mer och anmäl dig via den här länken!

Det börjar närma sig årsmötestider

Hösten är på intåg och det börjar bli tid att planera inför årsmöten 2020! På vår samlingssida om årsmöten finns mycket matnyttig information, mallar och svar på vanliga frågor att ta del av. Observera att kallelse inför alla nivåers årsmöten ska gå ut senast den 1 januari 2020.

Sätt igång och motionera inför årsmöten 2020

Vill du förändra något i Svenska Brukshundklubbens verksamhet – lämna motion till klubben! Motioner ska vara skriftliga och lämnas senast den 20 oktober från medlem till klubbstyrelse på lokalklubb eller rasklubb. Motioner från lokalklubb till distrikt ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 november. Läs mer på vår hemsida.

Ansök om förtjänsttecken, medaljer och utmärkelser

Årsmötet är ett trevligt tillfälle att dela ut Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken, förtjänstmedaljer eller utmärkelser inom tjänstehund till klubbens funktionärer och medlemmar. Klubbens ansökan ska sändas till distrikt eller rasklubb för godkännande, som sedan sänds vidare till förbundet för beslut. Här kan du läsa mer om detta.

Kongressprotokoll 2019

Det justerade protokollet från Svenska Brukshundklubbens kongress 2019 går att läsa på vår hemsida. Svenska Brukshundklubbens verksamhetsplan 2020 - 2022 med fokusområden och inriktning kan du läsa här.

Skriftlig omröstning för kongressdelegater under hösten 2019

Vid kongressen 2019 behandlades ett förslag från Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) angående "Stadgeändring i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar gällande ny valordning". Förslaget beslutades i enlighet med FS förslag med 2/3-dels majoritet. En stadgeändring i Brukshundklubbens grundstadgar kräver ett enhälligt beslut på en ordinarie kongress eller att likalydande beslut fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara ordinarie kongress. Med anledning av detta kommer kongressdelegater som närvarade vid årets kongress att genomföra en skriftlig omröstning, under hösten 2019, gällande förslaget. Mer information från förbundet och instruktioner kommer att tillsändas kongressdelegaterna.

Kongress 2020

2020 års upplaga av kongressen kommer att genomföras den 16–17 maj 2020 på Hotell Södra berget i Sundsvall. Distrikt och rasklubbar; Boka datumet i er kalender redan nu! Den 1 januari 2020 ska motioner från distrikt och rasklubbar vara inlämnade till förbundet.

Brev från valberedningen - gör er röst hörd!

Samtliga distrikt, rasklubbar och lokalklubbar kommer att få mejl från förbundets valberedning om dess arbete inför kongressen 2020 samt frågor att besvara för lokalklubbar, distrikt och rasklubbar. Kom gärna med förslag på personer som ni tror skulle passa för en roll i förbundsstyrelsen nu eller i framtiden. Se till att ta kontakt med era lokalklubbar och lokalområden för att få in även deras förslag! Vill du läsa hur valberedningen jobbar och vilka viktiga datum som gäller för organisationen inför valberedningens förslag läs mer här. Där hittar du även det uppdaterade valberednings-PM som valberedningen jobbar efter.

Organisationskonferens 2020

Förbundsstyrelsen tar ett nytt grepp kring organisationskonferensen för distrikt och rasklubbar. Detta år kommer rasklubbarna, distrikten och utskottsorganisationen att genomföra egna parallella konferenser med förekommande gemensamma programpunkter. Konferensen genomförs den 24–26 januari och kommer att starta kl. 18:00 på fredagskvällen samt avslutas kl. 15:00 på söndagen. Mer information om upplägg och innehåll kommer att kommuniceras till berörda parter när alla detaljer är satta.

Kennelfullmäktige 2019

Kennelfullmäktige (KF) är Svenska Kennelklubbens (SKK) riksdag och hålls vartannat år. Svenska Brukshundklubben deltar aktivt på Kennelfullmäktige med ett antal delegater, som den största specialklubben inom SKK. I år genomförs Kennelfullmäktige den 28–29 september i Västerås. Dagen innan hålls bl.a. Länsklubbsfullmäktige samt ett förberedande möte som Svenska Brukshundklubben genomför tillsammans med specialklubbarna för arbetande raser/verksamhet, verksamhetsklubbarna samt Sveriges Hundungdom. Föredragningslista och handlingar som kommer att behandlas på SKK:s KF kan du läsa här.

Namnbyte på två rasklubbar

Två av Brukshundklubbens rasklubbar har bytt namn! Svenska Bouvier des Flandresklubben har inofficiellt kallats för Svenska Bouvierklubben.Förbundsstyrelsen har nu bifallit rasklubbens begäran att byta namn så att den officiellt heter: Svenska Bouvierklubben. Förbundsstyrelsen har även godkänt Svenska Briardklubbens begäran om namnändring till Svenska Briard- och Picardklubben.

Avel och hälsa

Förändringar i utskottet för avel och hälsa

Medlemmarna i utskottsgrupp mental (UGM) har på egen begäran begärt att få bli entledigade från sina uppdrag. Utskottet för avel och hälsa behöver nu nya personer till UGM, och även till andra grupper inom utskottets ansvarsområden. Mer information kommer inom kort.

RAS/RUS-konferens 8-10 november

Årets RAS/RUS-konferens kommer att äga rum på Scandic Norrköping Nord helgen den 8-10 november 2019. Vi träffas på fredagskvällen, och håller på till ca kl. 15 på söndagen. Inbjudan och mer information kommer att skickas ut till distrikt och rasklubbar under första veckan i september.

Resultat mentaltest

Detaljerade resultat för alla hundar av bruksras som genomfört mentaltest från 2007 till och med juni 2019 finns nu publicerat på hemsidan i ett exceldokument. I dokumentet kan man sortera på ras, namn, år, kön, moment osv. utifrån vad man är intresserad av. Läs mer här.

Hälsoenkäten

Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) vill tacka alla som svarade på hälsoenkäten om träning, tävling och skador hos hund. Tack även för alla bra synpunkter. Svaren ska nu analyseras, och UGH har ansökt om bidrag för att kunna göra så mycket som möjligt av alla inkomna svar. Det kommer att ta ett tag att bearbeta allt, men resultaten kommer att redovisas efterhand.

Prov och tävling

Oacceptabelt beteende

Svenska Kennelklubben har tagit fram en ny blankett för rapport om hundar som uppvisar oacceptabelt beteende i samband med klubbverksamhet. Läs mer här.

Visa vaccinationsintyg och medlemsbevis digitalt

SBK:s Utskott för prov och tävling har beslutat att det är ok att visa hundens vaccinationsintyg och förarens medlemsbevis digitalt. Gällande vaccinationsintyg så ska ID:nr och hundens namn tydligt kunna avläsas vid uppvisandet. Gällande medlemsbevis så kontrolleras detta via SBK Tävling av arrangörer, men det förutsätter att man har lagt in sitt medlemsnummer på sitt konto i SBK Tävling samt att icke SBK-medlem alltid måste uppvisa medlemsbevis då dessa medlemskap inte går att se i systemet.

PM till tävlande

Från och med 1 september 2019 ska PM till tävlande endast finnas i SBK Tävling, i bruks måste då prioriteringslistan finnas med. För att se sitt PM inför tävling ska alltså den tävlande själv gå in på SBK Tävling och finna detta vid tävlingsinformationen. Men för att undvika en jävsituation ska PM + deltagarlista, där även anonyma ekipage finns med, e-postas till domare och figuranter enligt sportens bestämmelser (typ 14 dagar innan tävlingen). Helt bortlottade ekipage ska få meddelande om detta via e-post.

IGP

SBK:s Utskottsgrupp för IGP söker arrangör till IGP SM & VM-kval år 2020, 2021 och 2022. Läs mer här. Man arrangerar även en figurantexamination. Läs mer här.

Banritning Lydnad

Nu finns ett underlag för banritning i lydnad framtaget. Passar utmärkt för dig som är tävlingsledare. Läs mer här.

Hundägarutbildning

Handledning till Bäst Var-dag

Ni har väl inte missat att alla SBK-instruktörer har tillgång till Bäst Var-dag handledningar kostnadsfritt digitalt i SBK-utbildning? Läs mer här.

Sund Hund

Nu lanseras "Sund Hund" – en ny kursform inom Brukshundklubben. Läs mer här.

Lärarevent

Årets lärarevent sker i november och har temat "Hundar med Power". Läs mer här.

Nya utbildningar

Nya utbildningar, event och koncept presenteras på SBK Utbildning.
Planerat är:
• SBK-lärare grundutbildning startar sista helgen i november
• För avtalsinstruktörer kommer event att anordnas under My Dog i januari
• SBK-lärare allmänlydnad för dig som vill utbilda/uppdatera dig genomförs januari 2020
• SBK-lärare specialiseringar Tävlingslydnad – Specialsök – Bruks -Friskvård genomförs våren 2020