SBK info nr 7, 2019

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Lokal medlemsavgift

Efter beslut på årsmöte ska den lokala medlemsavgiften för kommande verksamhetsår rapporteras in i Svenska Brukshundklubbens medlemsregister Medlem Online. Det är endast den lokala avgiften som ska rapporteras in i Medlem Online av lokalklubbar och rasklubbar. Förbundsavgiften tillkommer automatiskt. Sista dag för inrapportering är den 5 november 2019.

Reseräkningar och utbetalningsunderlag

Har man varit på något centralt arrangemang under 2019, som man vill ha ut ersättning för, måste reseräkningen/utbetalningsunderlaget vara kansliet tillhanda senast 9 december 2019.

Reflektion efter deltagande vid Kennelfullmäktige

Delegater från Svenska Brukshundklubben (SBK) deltog på Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige (KF) den 27–29 september. Det är Kennelklubbsorganisationens högst beslutande organ som hålls vartannat år. Här kan du läsa en reflektion från Piia Nora, förbundsordförande, som var en av SBK:s delegater på plats.

Skriftlig omröstning

De delegater som representerade distrikt och rasklubbar vid kongressen 2019 kommer under hösten att medverka i en skriftlig omröstning gällande FS förslag 2C "Stadgeändring i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar gällande ny valordning". Delegaterna kommer att kontaktas per brev med instruktion, den information som kongressen önskade att förbundsstyrelsen kompletterade med inför det andra beslutet samt röstningskuvert. Information om den skriftliga omröstningen finns på hemsidan.

Organisationskonferens 2020

Organisationskonferensen genomförs den 24 – 26 januari 2020, med start kl. 18:00 på fredagen. Plats är Scandic Upplands Väsby. Årets upplaga av konferensen kommer att bestå av parallella sessioner kombinerat med inslag av gemensamma pass. De parallella sessionerna är: rasklubbsmöte, distriktsforum, utskottsmöten samt forum för förbundsstyrelsen organisation. Under konferensen kommer det också att finnas möjlighet för enskilda samtal med valberedningen. De gemensamma passen är ämnade till kongressförberedelser och återkoppling från de olika sessionerna.
Inbjudan skickas ut till berörda i oktober och sista anmälningsdag är 1 december 2019. Håll utkik i den elektroniska brevlådan efter inbjudan och mer information. Här kan ni läsa mer om organisationskonferensen.

Kallelse och motioner till kongressen 2020

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress 16–17 maj 2020 på Hotell Södra berget, Sundsvall. 1 januari ska motioner från distrikt och rasklubbar vara inlämnade till förbundet.

Sätt igång och motionera

Vill du förändra något i Svenska Brukshundklubbens verksamhet – lämna motion till klubben! Motioner ska vara skriftliga och lämnas senast den 20 oktober från medlem till klubbstyrelse på lokalklubb eller rasklubb. Motioner från lokalklubb till distrikt ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 november. Läs mer här.

Brev från valberedningen

Samtliga distrikt och rasklubbar har fått e-post från valberedningen om dess arbete inför kongressen 2020 samt ett antal frågor att besvara från organisationens samtliga delar. Kom gärna med förslag på personer som ni tror skulle passa för en roll i förbundsstyrelsen nu eller i framtiden. Se till att ta kontakt med era lokalklubbar och lokalområden för att få in även deras förslag!

Viktiga datum

8 november – lokalklubbar och lokalområden skickar sina svar till sitt distrikt eller rasklubb för sammanställning
25 november - distrikt och rasklubbar skickar sina yttranden till valberedningen för sammanställning.
Mer info finns här.

Det börjar närma sig årsmötestider

Hösten är här och det börjar bli hög tid att börja planera inför årsmöten 2020!
På vår samlingssida om årsmöten finns mycket matnyttig information, mallar och svar på vanliga frågor att ta del av. Valberedningen bör nu påbörja sitt arbete, om det inte redan är på gång.

Kallelser till årsmöten

OBS!! Samtliga kallelser inför årsmöten ska gå ut senast den 1 januari. Datum för kallelser och årsmöten inom organisationen hittar ni på vår hemsida med viktiga datum inför årsmötet

Förtjänsttecken

Ansök om förtjänsttecken till medlemmar i god tid så att ansökan hinner behandlas innan ert årsmöte. Glöm inte att ansökan ska hinna godkännas av distriktet eller rasklubben och gå för beslut till förbundskansliet på fastställd blankett. Information och ansökningsblankett om förtjänsttecken finns på vår hemsida. Förslag till Brukshundklubbens förtjänsttecken ska vara förbundskansliet tillhanda senast 15 januari 2020.

Förtjänstmedalj

Förslag till Brukshundklubbens förtjänstmedalj ska vara förbundskansliet tillhanda senast 15 januari 2020. En komplett och välmotiverad ansökan ökar chansen till tilldelning av utmärkelser!

Förbundsavgift det kommande året

Förbundavgiften för 2020 fastställdes till oförändrade 400 kr (530 kr för utlandsmedlem) på senaste kongressen. Denna avgift fortlöper därmed efter den 1 januari 2020.

Registrera in nya medlemmar

Se till att alla era medlemmar är inregistrerade i Medlem online innan årsskiftet! Annars blir distriktets antal delegater till kongressen inte korrekt. Dessutom får dessa medlemmar varken Brukshunden, andra förmåner eller information från lokalklubben.

Prov och tävling

Nytt tävlingssystem

Öppna inte alla tävlingar år 2020 för anmälan. Öppna med försiktighet och max ett kvartal framåt åt gången i väntan på driftstart av nya systemet. Detta för att det inte ska ligga massor av tävlingar & prov, med anmälningar gjorda med ett gammalt betalsätt, som det kan bli problem med att importera över till nya systemet.

Information om anmälningar till tävlingar & prov som sker från och med 1/1 2020

DIBS-betalningar & vouchers som betalningsmetod stängs ned och endast Giro-anmälningar finns kvar tillfälligt, för att göra övergången inför nya systemet så smidigt som möjligt och för att tävlingar och prov ska kunna löpa på och administreras under övergången mellan gamla och nya tävlingssystemet!

Mer information hittar ni på vår hemsida, som kommer att uppdateras löpande.

Publicera domare

Domare i lydnad ska numera publiceras i SBK tävling innan anmälningstiden för tävlingen gått ut. Saknas domare vid anmälningstidens utgång eller om det blir domarbyte ska detta skyndsamt publiceras i SBK tävling. Läs gärna mer i Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar som du hittar på denna sida.

Remiss Allmänna regler

Nu går Svenska Kennelklubbens allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ut på remiss. Läs mer här.

Nose Work reglerna

Regelrevideringen i Nose Work är nu startad. Förutsättningslös efterfrågan av förslag på förändringar av nuvarande regler är just nu ute. Enskilda personer kan lämna svar. Sista svarsdag är 31 december 2019. Läs mer här.

Hundägarutbildning

Lärarevent

Årets lärarevent sker i november och har temat "Hundar med Power". Läs mer här.

Nya utbildningar

Nya utbildningar, event och koncept presenteras på SBK Utbildning.
Planerat är:
• SBK-lärare grundutbildning startar sista helgen i november
• Rallylydnad - utvecklingskurs Lärare Momenten i Nordiska Mästerskapen sista helgen i november
• För avtalsinstruktörer kommer event att anordnas under My Dog i januari
• SBK-lärare allmänlydnad för dig som vill utbilda/uppdatera dig genomförs januari 2020
• SBK-lärare specialiseringar Tävlingslydnad – Specialsök – Bruks -Friskvård genomförs våren 2020