SBK info nr 2, 2020

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Med anledning av coronaviruset

Svenska Brukshundklubben följer utvecklingen av de riktlinjer som svenska myndigheter och Svenska Kennelklubben sätter upp gällande coronaviruset. Information uppdateras löpande på vår hemsida, så vi ber alla våra klubbar och distrikt hålla sig uppdaterade där.

Att göra efter årsmötet

• Uppdatera uppgifterna i Medlem Online på er styrelse och era funktionärer. Ni behöver inte rapportera in ny styrelse till oss på förbundskansliet.
• Registrera ny lokal medlemsavgift för 2021. Ni anger endast den lokala avgiften.
• Ge era funktionärer i styrelsen behörighet att administrera medlemsuppgifter i Medlem Online. Dessa är tidsstyrda och löper ut det datumet som ni själva anger, oftast strax efter årsmötet.
Läs mer om vad som ska göras efter årsmötet här.

Viktigt att rapportera in nya styrelsen

Att, enligt ovan, rapportera/uppdatera uppgifterna i Medlem Online på era nyvalda styrelser direkt efter genomfört årsmöte är väldigt viktigt, både för kommunikation och historik. Vi kan dock konstatera att vissa klubbar aldrig rapporterat in sina styrelsefunktionärer/styrelser i vårt medlemsregister Medlem Online. Detta är väldigt beklagligt då funktionärerna/styrelserna missar riktad information och klubben missar den historik om styrelsefunktionärer som bibehålls i systemet.

Ny i styrelsen?

På vår hemsida finns mycket information för de olika funktionerna inom en styrelse. Här kan ni klicka er vidare till de olika funktionerna.

Kallelse till kongressen 2020

Arbetet inför årets kongress är i full gång! Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress den 16 - 17 maj 2020 på Södra Berget Hotell & Resort i Sundsvall. Sista anmälningsdag var den 9 mars. Vet ni inte vilka delegater som ska anmälas pga. att ert årsmöte ännu inte genomförts? Anmäl bara rätt antal delegater i anmälan, så kan vi korrigera namn och uppgifter på delegaterna när era årsmöten genomförts. Denna justering ska vara genomförd senast den 31 mars.

Handlingar till kongressen

Alla handlingar kommer att publiceras på hemsidan i april. Här kommer du finna verksamhetsberättelse för 2019, motioner, förbundsstyrelsens förslag samt vilka som är föreslagna att röstas in i förbundsstyrelsen. Tryckta handlingar skickas till anmälda delegater separat.

Avel och hälsa

Nya personer inom utskottet

Utskottet för avel och hälsa har förstärkts med nya personer. Vi har fått en ny utskottsgrupp mental (UGM) som består av Carina Melanoz (sammankallande), Hans Eklund och Veronica Nilsson. Även utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) har fått förstärkning. Ny i gruppen är Kristina Svensson, som nu stöttar Catarina Kjellerstedt (sammankallande) och Ann Essner i arbetet. Varmt välkomna till er alla!

Arrangera UHP 2020

Brukshundklubbens uthållighetsprov (UHP) är officiella och öppna för alla brukshundraser. Rätt att arrangera UHP har samtliga rasklubbar, distrikt och lokalklubbar. För 2020 är det ännu enbart en klubb som ansökt om att arrangera UHP, och vi skulle naturligtvis gärna vilja kunna erbjuda fler! Vi skickar därför nu en liten uppmaning till er i distrikt, ras- och lokalklubbar om att arrangera ett UHP under 2020. För mer information och ansökningsblankett läs här.

Grundkurs i anatomi

Är du intresserad av att lära dig mer om anatomi och exteriör? Utskottet för avel och hälsa bjuder in till en grundkurs i anatomi inför kommande utbildning av exteriörbeskrivare för korning. Kursen vänder sig i första hand till blivande exteriörbeskrivare för SBK-raserna, men är du enbart intresserad av att lära dig mer om anatomi är du välkommen i mån av plats. Läs mer om utbildningen här.

Regelrevidering utställnings- och championatregler inför 2022

Rasklubbarna diskuterar nu förslag på arbetsmeriter för certifikat respektive championat för de olika SBK-raserna att börja gälla från 2022. Om du vill läsa mer om bakgrunden till dessa förslag och diskussioner samt ta del av hur arbetsgången och tidsplanen ser ut framöver, så finns det mer information på hemsidan.

RAS/RUS-konferens och Avelskonferens 17-18 oktober 2020

Utskottet för avel och hälsa har beslutat att arrangera en konferenshelg den 17-18 oktober 2020. På lördagen (17/10) blir det RAS/RUS-konferens med avslutande diskussioner kring revideringen av reglerna för MH respektive MT inför 2022. På söndagen blir det avelskonferens med olika föreläsare. Konferenserna kommer att arrangeras i Stockholmstrakten. Mer information kommer senare, men boka in denna helg i almanackan redan nu.

Prov och tävling

Guide till utbildningen för tävlingssekreterare

Nu finns en uppdaterad guide som steg för steg beskriver hur man enkelt arrangerar en utbildning för blivande tävlingssekreterare inom bruks, lydnad, rallylydnad eller mondioring. Läs mer om utbildningen och se guiden i den högra menyn på denna länk.

Skrivare i rallylydnad

Från och med 1 juli 2020 ska en skrivare tjänstgöra minst en gång per år för att upprätthålla sin auktorisation. Detta ska ske på en officiell tävling alternativt på en inofficiell tävling, till exempel ett klubbmästerskap, som döms av en auktoriserad domare. Blankett som ska fyllas i efter tjänstgöring på inofficiell tävling hittar du i den högra menyn på denna länk.

Information till arrangörer av rallylydnad

Vi vill poängtera att hopphinder som används vid tävling ska gå att sänka till 10 cm. Samma hinder ska användas till alla hundar i samma klass. Vi vill även påminna er om att information om domare ska framgå på SBK Tävling innan anmälningstiden för tävlingen går ut. Lägg in vilka domare som dömer så fort ni har information om det. Glöm inte heller att ekipage som blivit lottade till reservplats ska meddelas detta senast 14 dagar före tävlingen.

Årets SBK-hund 2019

Nu är det klart vilka hundar som tog hem denna titel i de olika hundsporterna! Läs mer här.

Ansökan om prov och tävlingar 2020

Ansökningstiden för prov och tävlingar i bruks, IGP, IPO-R och mondioring ändras, så tävlingar som man vill arrangera 1 juli -- 31 december 2020, kan ansökas om senast 15 mars 2020.

Tillstånd från länsstyrelsen

Det är viktigt att tävlingsarrangörer som arrangerar tävlingar/prov i skog och mark har koll på sitt eget tillstånd från Länsstyrelsen nu under hundförbudstiden. Läs mer här.

Öppna tävlingar för anmälan

SBK gick tidigare ut med att man som arrangör skulle vara lite sparsam med att öppna tävlingar för tidigt, nu då vi endast har girobetalning som alternativ. Men vi har fått indikationer på att arrangörer inte öppnar sina tävlingar i tid istället, vilket gör att man får för få anmälda till tävlingen. Därför uppmanar vi nu alla arrangörer att se till att öppna sina tävlingar i så god tid att de tävlande hinner anmäla sig.

PM till tävlande

Arrangör ska från och med 1 september 2019 lägga ut PM i SBK Tävling, i bruks måste då prioriteringslistan finnas med. Den tävlande måste alltså själv gå in på SBK Tävling och finna PM vid tävlingsinformationen. Men för att undvika en jävsituation ska PM + deltagarlista, där även anonyma ekipage finns med, e-postas till domare och figuranter enligt sportens bestämmelser (cirka 14 dagar innan tävlingen). Helt bortlottade ekipage ska få meddelande om detta via e-post.

Visa vaccinationsintyg och medlemsbevis digitalt

SBK:s Utskott för prov och tävling har beslutat att det är ok att visa hundens vaccinationsintyg och förarens medlemsbevis digitalt. Gällande vaccinationsintyg så ska ID:nr och hundens namn tydligt kunna avläsas vid uppvisandet. Gällande medlemsbevis så kontrolleras detta via SBK Tävling av arrangörer, men det förutsätter att man har lagt in sitt medlemsnummer på sitt konto i SBK Tävling samt att icke SBK-medlem alltid måste uppvisa medlemsbevis då dessa medlemskap inte går att se i systemet.

Artikel från domarträff i specialsök

Arbetet med att prova och utvärdera de sedan hösten 2019 framtagna regelförslagen och provprotokollen för Specialsök har nu pågått ute i landet i 3-4 månader. I mitten av januari var det åter dags för SBK:s Projektgrupp för Specialsök och ett tjugofemtal blivande domare i grenen att träffas en helg för att gemensamt gå igenom de erfarenheter som gjorts hittills. Läs mer här.

Regler för freestyle

Nu är regelförslaget för freestyle och heelwork to music ute på remiss. Sista dag att inkomma med synpunkter och svar på remissen är den 30 april. Läs mer här.

Hundägarutbildning

Duktig Hund och Duktig Valp

Genom att diplomera din hund till en Duktig Hund och/eller Duktig Valp visar du omgivningen att du har en duktig och välfungerande hund. Som ett bevis på detta erhåller du ett diplom och en scarf med trycket "Duktig Hund" i den färg som motsvarar er kunskapsnivå och diplom och en rosett till din Duktiga Valp. Läs mer här.

Tjänstehund

Hundmarschen 2020

Den 6 juni marscherar vi tillsammans med våra hundar en mil i det natursköna området Fjällnora utanför Uppsala. Tipspromenad och möjlighet att prova på tjänstehund erbjuds. Läs mer här.