SBK-info nr 6, 2020

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Kallelse till digital kongress 24–25 oktober 2020

Distrikt och rasklubbar kallas till Svenska Brukshundklubbens digitala kongress den 24 – 25 oktober. Inbjudan skickas ut i början av september och sista anmälningsdag är den 14 september!

För att möjliggöra tillfälle för diskussioner inför beslut på den digitala kongressen bjuder förbundsstyrelsen in till tre frivilliga diskussionsforum. Inbjudan kommer som bilaga till kongresskallelsen.

Sista dag för att lämna synpunkter och frågeställningar på kongresshandlingarna inför kongressen och de förberedande diskussionsforumen är den 10 september.

Alla kongresshandlingar finns sedan i april publicerade på hemsidan. Under våren har tryckta handlingar skickas till distrikt och rasklubbar. Kongresshandlingar kommer att skickas till anmälda delegater och reserver.

Här kan du läsa mer om kongressen.

Nya reviderade normalstadgar för alla föreningar fr.o.m. 2020-07-01

För samtliga ändringar se normalstadgar och FAQ på vår hemsida.
Den största skillnaden i de reviderade normalstadgarna är att en ny valordning införts. Valordningen innebär bland annat att valberedningar behöver tidigarelägga sitt arbete under hösten och ta fram ett preliminärt förslag, vilket ska presenteras för medlemmarna. Medlemmar kan därefter nominera ytterligare kandidater under en viss tidsperiod. Valberedningen kan, om den önskar, därefter uppdatera sitt förslag inför års- eller fullmäktigemötet. Samtliga nomineringar och valberedningens förslag ska presenteras inför/på mötet. Valbara är endast de personer som nominerats under nomineringsprocessen. Så kallade "rop från golvet" kommer inte vara möjligt vid års- och fullmäktigemöten 2021.

Läs mer om de nya reviderade normalstadgarna och vad det innebär för din förening här.

Kennelklubbens Hamiltonplakett och förtjänsttecken 2021

Svenska Kennelklubbens hedersamma Hamiltonplakett och förtjänsttecken delas ut i samband med Kennelfullmäktige, som genomförs vartannat år. Hamiltonplaketten kan tilldelas person "som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften". Förtjänsttecknet är avsett att "utdelas såsom erkänsla för gjorda insatser till verksamt främjande av SKK:s syften." Nomineringar ska gå via Brukshundklubben och vara förbundskansliet tillhanda senast den 15 oktober.

Läs mer om förutsättningar för att nominera medlem här.

Lär känna personalen på kansliet

Varje morgon under vecka 37 i "Morgonpasset" kommer några ur personalen på kansliet att presentera sig och göra olika trick/övningar med sina hundar. Kansliets nya medarbetare kommer också att presenteras.

Morgonpasset kan du se på vår Facebooksida.

Hundägarutbildning

Hundens vecka

Vecka 37 är det dags för Hundens vecka, vilket uppmärksammas runt om i landet. Din förening kan också vara med och arrangera någon aktivitet! Det finns även ett utbud av digitala aktiviteter i form av föreläsningar.

Via SBK Utbildning finns det olika förslag på aktiviteter som din förening kan arrangera. Studiefrämjandet kan hjälpa till på olika sätt med arrangemangen, prata med ert lokala ombud om vad just ni kan få hjälp med.

Ni kan rapportera in planerade evenemang till Studiefrämjandet, evenemangen sammanställs här.

Träningsutmaning

Den 27 september springer vi på distans tillsammans med våra hundar. Spring på distans är en del av SBK:s Löparskola och utmaningen mellan klubbarna i Sverige.

Mer information om hur din klubb kan delta och tips från Löparcoachen hittar du här.

Friskvårdsinstruktörsutbildning

I november startar en SBK friskvårdsinstruktörsutbildning i Uppsala.

Läs mer om utbildningen här.

Tjänstehund

Räddningshundverksamheten igång igen

Nu har räddningshundverksamheten kommit igång igen, efter den långa paus som covid-19 har orsakat. Flera aktiviteter och prov är inplanerade under hösten.

Läs mer om höstens aktiviteter här.