Verksamhet på distans

Förbundet erbjuder distrikt, rasklubbar och lokalklubbar en möjlighet att bedriva verksamhet på distans via verktyget Zoom nästa beställning och utfärdande av licenser kommer att ske den 17:e januari.

Zoom erbjuder kommunikationsprogramvara som kombinerar videokonferenser, e-möten, chatt och mobilt samarbete. Varje distrikt tillhandahåller ett värdskap som de delar tillsammans med en rasklubb.

Tips till distrikten

  • Utse en person inom distriktet som ansvarar för ert Zoom-konto, samordna en bokningskalender samt har kontakt med kansliet i frågan. Personen behöver vara datorvan och teknikglad samt beredd på att hjälpa till initialt. Mejla oss kontaktpersonens namn och e-post till therese.palm[at]brukshundklubben.se.
  • Upprätta en kalender, till exempel googles som är gratis. Lämna ut inloggningsuppgifterna till era klubbar och er tilldelade rasklubb. Dessa kan då gå in i kalendern och boka upp en ledig tid. Mer information om hur du skapar ett googlekonto hittar du här.

Instruktioner till Zoom

Zoom är enkelt att använda. Dessutom har vi tagit fram instruktionsfilmer som du hittar på sbkutbildning.se.

Länk till Zoom

För att logga in på Zoom och nyttja verktyget behöver du en inloggning. Denna får du i samband med bokning med distriktets kontaktperson (om ni nyttjar distriktets konto). Om lokalklubben tecknar ett eget konto, får klubben en egen inloggning. Alla Brukshundklubbens konton loggar in via länken nedan.

https://brukshundklubben.zoom.us/

Klubbar kan ta del av verktyget

Lokalklubbar inom distriktet kan boka upp sig på tider via distriktets kontaktperson och nyttja Zoom i mån av plats. Har klubben stort behov kan ni teckna ett eget konto via kansliet på följande länk https://form.jotform.com/203202022663338