Föreningsspecifika detaljer i normalstadgarna

Normalstadgarna för alla nivåer inom Svenska Brukshundklubben består av två delar, normalstadgarna samt ett bekräftelsedokument med fastställande av de föreningsspecifika detaljerna.

Samtliga normalstadgar inom Brukshundklubben finns att hämta på www.brukshundklubben.se/stadgar.

Normalstadgarna för alla nivåer inom Svenska Brukshundklubben SAMT det bekräftelsedokument med fastställan av de föreningsspecifika detaljerna är sammanslaget en förenings normalstadgar.

Normalstadgarna är ett viktigt styrdokument för alla nivåers organisation och ska skrivas ut från vår hemsida och arkiveras på ett säkert sätt tillsammans med bekräftelsedokumentet med de föreningsspecifika detaljerna för föreningen.

Normalstadgarna ska göras tillgängliga för medlemmar, styrelse, revisorer och valberedning.

De föreningsspecifika detaljerna

De uppgifter som den enskilde föreningens medlemmar kan ändra (genom en stadgeändring) i normalstadgarna är nedan angivna detaljer. Förbundsstyrelsen beslutar och fastställer reviderade normalstadgar.

  • Namn på föreningen
  • Sätet för föreningen (ort)
  • Antal ledamöter som ska ingå i styrelsen
  • Antal suppleanter som ska ingå i styrelsen

Antal personer som ska ingå i en förenings styrelse

En styrelse ska enligt normalstadgarna inom Svenska Brukshundklubben bestå av:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör
  • 1 eller 3 eller 5 ledamöter. A) samt
  • 2 eller 3 suppleanter. B)

A) Här kan föreningen besluta om ett alternativ av dessa tre antal. Antalet ledamöter blir de 4 st funktionspreciserade ledamöterna + 1 st, 3 st eller 5 st ledamöter ytterligare. En styrelse kan alltså bestå av minst 5 ledamöter och max 9 ledamöter totalt.

B) Här kan föreningen besluta om ett alternativ av dessa två antal. En styrelse kan alltså bestå av minst 2 suppleant eller max 3 suppleanter totalt.

Ändring av föreningens normalstadgar

Ändring av en föreningens normalstadgar, tex antalet personer som ska ingå i styrelsen, sker genom en stadgeändring enligt § 14 i normalstadgarna.

Mall på hur man skriver protokollstexten för stadgeändring

Här finns mer information om hur en stadgeändring går till samt exempel på hur man kan formulera protokollstexten så att man får med alla viktiga detaljer.