Normalstadgar med färgmarkerade förändringar

Här kan du läsa Svenska Brukshundklubbens normalstadgar som börjar gälla 2020-07-01 med färgmarkeringar för de genomförda ändringarna (inte de av kosmetisk karraktär)

Rasklubb med en nivå

Rasklubb med två nivåer

www.brukshundklubben.se/stadgar finns alltid gällande stadgar att tillgå.