Stadgeändring

En stadgeändring i normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben sker genom beslut vid års- eller fullmäktige samt ev. kompletterande medlemsmöte.

Ändring av föreningens normalstadgar

Ändring av en föreningens normalstadgar, tex antalet personer som ska ingå i styrelsen, sker genom en stadgeändring enligt § 14 i normalstadgarna.

En begäran om ändring i normalstadgarna, i enlighet med § 14, ska skickas in till förbundets kansli för fastställan av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse. Med denna begäran ska kopia på protokollförda och justerade beslut om stadgeändring medskickas. Det är viktigt att det tydligt framgår av protokollskrivningen om beslutet var enhälligt eller hur rösterna för/emot stadgeändringen fördelades samt summering av de specifika detaljerna. Se förslag på hur man protokollför beslut om stadgeändring nedan.

Först vid fastställan, genom ett nytt bekräftelsedokument med de föreningspecifika detaljerna, efter beslut från förbundet, börjar de nya uppgifterna i normalstadgarna för föreningen att gälla.

Exempel på protokollskrivning för stadgeändring

För att inte missa viktig information i protokollskrivningen vid beslut om stadgeändring i normalstadgar för förening inom Svenska Brukshundklubben finns förslag på hur man skriver protokollet gällande stadgeändring här (Word-dokument, 122 kB).

Vilka uppgifter i normalstadgarna går att ändra?

De uppgifter som den enskilde föreningens medlemmar kan ändra (genom en stadgeändring) i normalstadgarna är nedan angivna detaljer. Stadgeändring (tex ändring av antalet personer som ska ingå i styrelsen) sker enligt § 14 i normalstadgarna. Förbundsstyrelsen beslutar och fastställer reviderade normalstadgar.

  • Namn på föreningen
  • Sätet för föreningen (ort)
  • Antal ledamöter som ska ingå i styrelsen
  • Antal suppleanter som ska ingå i styrelsen

Antal personer som ska ingå i en förenings styrelse

En styrelse ska enligt normalstadgarna inom Svenska Brukshundklubben bestå av:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör
  • 1 eller 3 eller 5 ledamöter. A) samt
  • 2 eller 3 suppleanter. B)

A) Här kan föreningen besluta om ett alternativ av dessa tre antal. Antalet ledamöter blir de 4 st funktionspreciserade ledamöterna + 1 st, 3 st eller 5 st ledamöter ytterligare. En styrelse kan alltså bestå av minst 5 ledamöter och max 9 ledamöter totalt.

B) Här kan föreningen besluta om ett alternativ av dessa två antal. En styrelse kan alltså bestå av minst 2 suppleant eller max 3 suppleanter totalt.