Stipendier & utmärkelser

Det finns stipendier/utmärkelserfinns att söka eller nominera till för medlemmar, klubbar eller distrikt inom Svenska Brukshundklubben. Ta också chansen att uppmärksamma någon genom en gåva till Minnesfonden.

Minnesfonden

Till Minnesfonden går det att lämna en gåva för att visa uppskattning för någon som bör uppmärksammas lite extra.

Stipendium ur Minnesfonden går att söka för idéer som strävar efter att utveckla verksamheten i enlighet med Svenska Brukshundklubbens uppgift. Alla medlemmar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt kan söka.

Utbildningsfonden

Agria och Svenska Brukshundklubbens utbildningsfond ska främja utbildningsinsatser som bidrar till att öka kunskapen om hund inom Svenska Brukshundklubben. Medlemmar, klubbar eller distrikt inom organisationen är välkomna att ansöka om stipendium.

Utmärkelser

Medlemmar och andra som du vill visa extra uppskattning kan du nominera till Svenska Brukshundklubbens

Årets klubb, utbildare, tjänstehundsekipage och eldsjäl

Svenska Brukshundklubben och Agria Djurförsäkring samarbetar om fyra stipendier: Årets klubb, Årets utbildare, Årets tjänstehundsekipage och Årets eldsjäl. Stipendierna delas ut vid Svenska Brukshundklubbens årliga kongress. Klubbar, distrikt och utskott har möjlighet att skicka in nomineringar.

Svenska Kennelklubben

Inom Svenska Kennelklubben finns flera priser och utmärkelser att nominera och ansöka om. Bland annat Hamiltonplaketten och förtjänsttecken. Läs mer om Brukshundklubbens handläggning av SKK:s utmärkelser och på www.skk.se.

Vad är ett stipendium?

Stipendium kallas en form av penninggåva som, till skillnad från ett pris (som brukar utdelas som erkänsla för något redan skapat) är särskilt avsett för att bekosta framtida utgifter av något särskilt slag. Stipendier är normalt inte skattepliktiga, varken för givaren eller för mottagaren. Stipendier söks i god tid före det man vill göra.

(källa: Wikipedia.se.)