Minnesfonden

Vår minnesfond välkomnar gåvor från enskilda eller organisationer. Stipendier ur fonden delas ut för att främja Svenska Brukshundklubbens verksamhet.

Lämna en minnesgåva

Genom att lämna en gåva till Minnesfonden kan ni visa er uppskattning för någon som bör uppmärksammas lite extra. Passar fint till bemärkelsedagar, som avtackning eller vid någons bortgång.

  1. Beställ ett personligt gåvobrev med hälsning till personen som är föremål för gåvan genom formuläret här Beställ gåvobrev för Minnesfonden. Eller skriv ut och posta blanketten Beställ gåvobrev för Minnesfonden till förbundskansliet, märk kuvertet "Minnesfond".
  2. Gåvosumman sätts in på plusgirokonto 19 69 52-6, ange "Minnesfond" och ditt namn.
  3. När gåvan är registrerad tar det sju arbetsdagar tills gåvobrevet skickas till mottagaren.

Stipendium ur Minnesfonden

Har du goda idéer som strävar efter att utveckla verksamheten i enlighet med Svenska Brukshundklubbens vision & uppgift så kan du söka stipendium ur Minnesfonden. Alla medlemmar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt kan söka ekonomiska medel i form av stipendium ur Minnesfonden.

Ansök

Stipendium delas ut två gånger per år. Ansök senast 28 februari eller 31 augusti. Ansökningarna behandlas och beslutas av Svenska Brukshundklubbens styrelse eller de personer som styrelsen utser. Beslut offentliggörs senast 30 juni respektive 31 december.

Mer information och ansökan finns på sidan Sök stipendium ur Minnesfonden. Vid ansökan kan du välja att posta blanketten "Ansökan om stipendium ur Minnesfonden" till förbundskansliet, märk kuvertet "Ansökan stipendium".

Statuter

Etablering och stadgar för Brukshundklubbens minnesfond. Statuterna beskriver hur pengar kommer till fonden, hur de förvaltas och vad de kan användas till samt hur beslut kring utdelningen fattas.

§1 Fonden har instiftats som en minnesfond dit envar, person som organisation, kan skänka pengar antingen till minne av aktningsvärda medlemmar eller som gåva till fonden.
§2 Syftet med fonden är att uppmärksamma enskild/-a medlem/-mar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt som vill genomföra goda idéer för att utveckla verksamheten enligt Svenska Brukshundklubbens grundstadga § 1 och § 2.
§3 Fondens kapital och avkastning får användas till syftet. Kapital tillskjuts genom gåvor.
§4 Medel ur fonden kan sökas per den 28 februari samt 31 augusti. Beslut om medlens användande fattas av Svenska Brukshundklubbens styrelse eller den/de personer som styrelsen utser. Beslut offentliggörs senast den 30 juni respektive 31 december
§5 Fondens kapital förvaltas av Svenska Brukshundklubben och redovisas inom Svenska Brukshundklubbens balansräkning.
§6 Svenska Brukshundklubbens styrelse kan förändra fondens inriktning inom ramen för syftet.
§7 Svenska Brukshundklubben förbinder sig att ej uttaga någon administrationskostnad för fonden.
§8 Om fonden upplöses ska kvarvarande medel disponeras på så sätt att fondens ändamål bäst gynnas. Beslut härom fattas av Svenska Brukshundklubbens styrelse.