Hamiltonplaketten

Svenska Brukshundklubben, specialklubb inom Svenska Kennelklubben, lämnar förslag på mottagare av Hamiltonplaketten till Svenska Kennelklubben.

Svenska Kennelklubbens hedersamma Hamiltonplakett delas ut i samband med Kennelfullmäktige, som genomförs vartannat år. Plaketten kan tilldelas person "som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften".

Förslag på mottagare av Hamiltonplaketten från specialklubbar och länsklubbar ska vara poststämplat och Kennelklubben tillhanda senast den 31 december året innan KF.

Svenska Brukshundklubbens rasklubbars och ev. andra klubbars och medlemmars förslag på nomineringar till Kennelklubbens Hamiltonplakett ska vara poststämplat och Brukshundklubbens förbundskansli tillhanda senast den 15 oktober året innan KF.

Förslag från rasklubbar, lokalklubbar och medlemmar ska:

  • Vara poststämplade senast den 15 oktober och inskickade till Svenska Brukshundklubbens förbundskansli, Box 4 123 21 Farsta
  • Innehålla utförlig information om nominerad medlem med viktiga årtal, personen-/ kennelns uppfödargärning och enligt statuterna andra grundande meriter. Läs SKK:s information och blankett noga!
  • Skickas in på av Kennelklubben framtagen blankett. OBS! SKKs information samt blankett (Word-dokument, 259 kB) med ofullständiga uppgifter skickat i retur och behandlas inte
  • Om flera personer föreslås ska dessa rangordnas
  • OBS! Det är viktigt att personnamn stavas rätt.

Blankett

Denna blankett (Information och blankett från SKK) (Word-dokument, 259 kB)ska användas vid inlämnande av förslag på mottagare av Hamiltonplaketten till Svenska Brukshundklubben.

Handläggning

Förbundskansliet sammanställer de inkomna förslagen för hantering och beslut på förbundsstyrelsens (FS) sammanträde i november/december året innan KF. FS beslutar om vilket/vilka förslag som ska skickas vidare in från Svenska Brukshundklubben, som specialklubb, till Svenska Kennelklubben senast den 31 december året innan KF, på av Kennelklubben utskickad blankett (Word-dokument, 259 kB). Om flera förslag skickas in från Brukshundklubben ska dessa rangordnas.

Svenska Brukshundklubben offentliggör inte vilka nomineringar som kommit in till Brukshundklubben eller vilka nomineringar och motiveringar/prioriteringar som skickats vidare in till Svenska Kennelklubben, detta i enlighet med Svenska Kennelklubbens praxis.

Mer information om Svenska Kennelklubben och Kennelfullmäktige.