Nominera till PtKs funktionärsstipendium

Välkommen att via Svenska Brukshundklubben nominera person till Svenska Kennelklubbens (SKK) Prov- och tävlingskommittés (PtK) funktionärsstipendium.

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse har 2016 tilldelat samtliga centrala kommittéer ett belopp att fördela som stipendium. Ändamålet med stipendiet är att uppmärksamma enskilda funktionärer inom organisationen och därigenom ge tillfälle till fortbildning inom hundsporten i eller utanför Sverige.

Som specialklubb inom SKKs Prov- och tävlingskommittés (PtK) ansvarsområde har Svenska Brukshundklubben möjlighet att nominera person till PtKs funktionärsstipendium.

Nominera fantastiska eldsjälar inom funktionärsleden

Svenska Kennelklubbens Prov- och tävlingskommitté har tillskrivit Svenska Brukshundklubben med uppmaning att nominera person för kommitténs stipendium. Nominering kan endast ske via ansökan från den klubb som den person som föreslås är medlem (klubb inom PtKs ansvarsområde).

Förutsättningar för att ansöka om stipendium

 • Nominering av person för stipendiet kan endast ske via ansökan från den klubb som den person som föreslås är medlem (klubb inom PtKs ansvarsområde).
 • Den nominerade personen ska ha varit aktiv som funktionär inom sin klubb sedan minst tre år.
 • Den nominerade personen ska ha stort intresse för hunden och vad som länkas till denna, samt i övrigt aktivt bidragit till verksamheten inom organisationen.

Av ansökan ska kort framgå:

 • Kort presentation av den person klubben vill nominera, inklusive referens.
 • Beskrivning av på vilket sätt den nominerade har varit, och är, aktiv som funktionär inom PtKs område.
 • Syfte med ansökt stipendium, samt på vilket sätt detta kommer att bidra till den nominerades fortbildning inom verksamheten.
 • Vilken stipendiesumma ansökande klubb föreslår.
 • När i tid stipendiet avses att nyttjas.

Förslag från rasklubbar, lokalklubbar, distrikt och medlemmar ska:

 • Senast den 31 juli 2016 skickas in till Svenska Brukshundklubbens förbundskansli via nomineringsformulär här nedan.
 • Innehålla utförlig information om nominerad medlem med relevant information och enligt reglerna för stipendiet grundande meriter.
 • Om flera personer föreslås ska dessa rangordnas.
 • OBS! Det är viktigt att medlemsnummer och personnamn anges och stavas rätt.

Svenska Brukshundklubbens handläggning

Förbundskansliet sammanställer de inkomna förslagen och begär ev. kompletteringar. De inkomna förslagen skickas därefter till Utskottet för prov och tävling och Utskottet för avel och hälsa för prioriteringsförslag och information till förbundsstyrelsen. Utskottens yttrande ska vara organisationssekreteraren tillhanda senast den 12 augusti.

Förbundsstyrelsen (FS) beslutar, vid FS-sammanträde i augusti, om vilket/vilka förslag som ska skickas vidare in från Svenska Brukshundklubben, som specialklubb, till Svenska Kennelklubben senast den 1 september 2016.

Svenska Brukshundklubben offentliggör inte vilka nomineringar som kommit in till Brukshundklubben eller vilka nomineringar som skickats vidare in till Svenska Kennelklubben, detta i enlighet med Kennelklubbens praxis.

Redovisning inför utbetalning av stipendium

Senast två månader efter att syftet med stipendiet är genomfört ska stipendiaten avlämna en rapport och/eller en reseberättelse till PtK, varefter utbetalning av tilldelas stipendiebelopp sker.

--------------------------------------------------------------------------------------

Nominering av medlem

Du är Obligatoriskt