Utskottet för organisation

Här presenteras ledamöter och arbetsgrupper i utskottet för organisation inom Svenska Brukshundklubben.

Ledamöter i utskottet

Anders Dahlstedt
Sammankallande för utskottet
Bengt Blomqvist Ledamot
LET Andersson UG stadgar
Rolf-Göran Asplund Målstyrning och kursmaterial
Vakant UG ledarutveckling
Helén Wallman
UG etik och policy
Christer Lundberg UG föreningssupport
Birthe Wallin UG värdegrund

Kontakt på förbundskansliet

Kontakt på förbundskansliet för utskottet är Nathalie Mårtensson.

Grupper under utskottet

UG etik och policy

Helén Wallman, sammankallande

UG föreningssupport

Christer Lundberg, sammankallande
Ragnar Bergståhl
Roffa Asplund

UG ledarutveckling

Vakant, sammankallande

Utbildningsansvarig är kontakt på förbundskansliet.

UG stadgar

LET Andersson, sammankallande
Anders Dahlstedt

Organisationssekreterare är kontakt på förbundskansliet.

UG stadgar kan kontaktas på stadgar(a)brukshundklubben.se.

UG värdegrund

Birthe Wallin, sammankallande

Målstyrning

Rolf-Göran Asplund, resursperson