Domare agility

Här hittar du som är domare information om tävlingsgrenen agility.

Domare

Domaren i agility är den person som ritar och bestämmer banan till tävlingen. Under tävlingen är det domaren som bedömer tävlingsekipagen.

Ur reglerna

Agilitydomare auktoriseras av SKK. Agilitydomare auktoriserad i Sverige ska vara medlem i till SKK ansluten länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund.

För utländsk domare (från annat land än Sverige) krävs tillstånd från hemlandet via SKK.

Domare har rätt att tävla samma dag som denne dömer, dock inte i samma klass som denne tjänstgör, samt förutsatt att arrangemanget som så i övrigt tillåter detta.

Bli domare

För att få mer information om vad som gäller för att bli domare i agility hänvisar vi till Svenska Agilityklubben.

Hitta utbildning

Utbildningar till domare arrangeras av Svenska Agilityklubben.