Funktioner

Inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsform bruksprov finns flera olika auktoriserade funktionärsroller.

Domare

Domaren bedömer provet enligt de regler som finns fastställda.

Figurant

Skyddsfiguranten agerar vid provet där hund med och utan munkorg ska avvärja överfall och flykt

SBK-instruktör

SBK-instruktören utbildar hundägare i våra tävlingsgrenar.

SBK-lärare

SBK-lärare utbildar instruktörer att leda kurs i våra tävlingsgrenar.

Tävlingsledare

Tävlingsledaren planerar, organiserar och genomför bruksprovet.

Tävlingssekreterare

Tävlingssekreteraren vid bruksprov sköter all pappershantering kring provet. Bland annat att ta emot anmälningar, sköta eventuell lottning vid överanmälan, skicka PM, ansvara för sekretariatet på provdagen och registrera resultatet i SBK Tävling.

Distriktens licensgrupp

Distriktens licensgrupp håller i teoretiska utbildningar för licensansökande i skydds och IPO.