Domare - bruksprov

Här hittar du information och blanketter för domare inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren bruksprov.

Domare

Domare i bruksprov finns i en B- och en A-variant.

Som B-domare är du auktoriserad att döma officiella bruksprov (undantag skyddshundsgruppens huvudmoment). Som A-domare är du auktoriserad att döma officiella bruksprov av alla typer även skydd.

Bli domare

Utbildningen arrangeras i distriktets regi och vänder sig till dig som vill bli auktoriserad B eller A domare i bruksprov.

För att bli B-domare

Ska du vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK), tävlingsmerit godkänd i lägre klass, vara auktoriserad B-tävlingsledare och bli rekommenderad av din lokalklubb för att få gå utbildningen. Det är lokalklubben som skickar in anmälan till distriktet som tillstyrker anmälan. För att få auktorisation ska man bli godkänd på ett teoretiskt samt ett praktiskt prov och att man är 21 år.

För att bli A-domare (skydd)

Ska du vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK), tävlingsmerit godkänd i lägre klass, vara auktoriserad A-tävlingsledare och bli rekommenderad av din lokalklubb för att få gå utbildningen. Det är lokalklubben som skickar in anmälan till distriktet som tillstyrker anmälan. För att få auktorisation ska man bli godkänd på ett teoretiskt samt ett praktiskt prov och att man är 21 år.

För att bli domare patrullhund (PTR-domare)

Ska du vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK), vara auktoriserad PTR-tävlingsledare och bli rekommenderad av din lokalklubb för att få gå utbildningen. Det är lokalklubben som skickar in anmälan till distriktet som tillstyrker anmälan. För att få auktorisation ska man bli godkänd på ett teoretiskt samt ett praktiskt prov och att man är 21 år.

Teoretiska aspirantprov

Teoretiska aspirantprov arrangeras fyra gånger om året på givna datum som beslutas centralt. Provet genomförs samtidigt av alla anmälda aspiranter inom respektive lokalklubb eller grupp av klubbar. Domaraspiranter - teoretiska prov 2020

Praktiska aspirantprov

Anordnas av distrikten eller rasklubb på uppdrag av förbundsstyrelsen. Distrikten och rasklubbarna ansöker om att få arrangera dessa prov löpande under året.

Konferenser

Minnesanteckningar från nationella och eventuellt internationella konferenser för domare i bruks kan du läs här.