Distriktens licensgrupp

För tävlande inom skydds, IGP och Mondioring finns en teoretisk utbildning som måste genomföras innan man får tävla. Det är distriktsgruppen som arrangerar utbildningarna.

Teoriutbildning för licens vid tävlande i skydds, IGP eller Mondioring är under uppbyggnad i webbverktyget SBK Utbildning.

Länk till dokument gällande licens vid tävlande i skydds, IGP eller mondioring