Funktioner

Inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsform dragprov finns funktionärsrollerna domare och tävlingsledare.

Domare

Domare dömer meriteringsprov enligt regelverket för Dragprov – nordisk stil.

Tävlingsledare

Tävlingsledaren ansvarig för att, vad gäller dragprov, reglerna för intyg följs.