Arrangör - dragprov

Information om Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren dragprov nordisk stil.

Arrangör

Arrangör är lokalklubb på uppdrag av SBK:s förbundsstyrelse (FS). Dragprov sker alltid i tävlingsform/draghundstävling. För att en tävling skall vara meriterande, skall SBK klubb vara medarrangör.

Resultatlistan för dragprov finns i ifyllbar pdf i högerspalten och får mailas in till: tavling@brukshundklubben.se

Ansökan om prov

Ansökan om dragprov görs i samband med draghundstävling och ansöks hos Svenska Draghundssport förbundet (SDSF). Tävlingskalendern för dragprov kommer sedan att finnas på SDSF:s hemsida: www.draghundsport.se

Datum för ansökan

Ansökningstider för dragprov ses viaSDSF:s hemsida. www.draghundsport.se