Domare - dragprov

Information om domare inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren dragprov nordisk stil.

Domare

Domare auktoriseras av Svenska Brukshundklubbens (SBK) förbundsstyrelse.

Domare som dömer meriteringsprov enligt regelverket för Dragprov – nordisk stil ska vara auktoriserad av SBK samt inneha medlemskap i SBK. Dessa utses av arrangören.

Minst en (1) domare bedömer meriteringstävling och minst två (2) vid mästerskapstävlingar. Domaren vid det aktuella tävlingstillfället, avgör vad som är en bra prestation vid aktuell målgång av den som segrar i respektive grupp och klass.